BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zachowania nabywcze konsumentów na rynku usług bankowych w świetle badań
Purchasing Behavior of Consumers on Banking Service Market in the Light of Research
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 195-206, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Konsument, Banki, Usługi bankowe, Zachowania konsumenta
Consumer, Banks, Banking services, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie podejmuje zagadnienie zachowań konsumenckich na rynku usług bankowych. Problematyka ta jest szczególnie istotna ze względu na coraz większe zmiany zachodzące na tym rynku. Zrealizowane badania umożliwiły określenie mechanizmów i czynników wpływających na zachowania nabywcze na rynku usług bankowych, jak również ukazanie najczęściej wykorzystywanych produktów banku.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses theoretical issues of consumer behavior on banking service market. The problem is especially important because of more and more changes taking place there. Conducted research let determine the mechanisms and factors influencing purchasing behavior of banking service market as well as show the most often used products of a bank.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kieżel E. (red) (2000), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  2. Ranking banków detalicznych, http://www.bankier.pl, z dnia 02.03.2012.
  3. Rudnicki L. (1996), Zachowania konsumentów na rynku, AE, Kraków.
  4. Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
  5. Smyczek S., Sowa I. (2003), Modele rynkowych zachowań konsumentów, WSZMiJO, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu