BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Mozaika polityczna społeczeństwa polskiego w II Rzeczypospolitej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej, 2013, s. 9-30, bibliogr.tab.
Keyword
Społeczeństwo, Partie polityczne, Socjalizm
Society, Political parties, Socialism
Abstract
Ruch socjalistyczny podlegał wpływom pochodzącym z trzech źródeł: dorobku teoretycznego i praktycznego międzynarodowego ruchu robotniczego, postępu wynikającego z dorobku cywilizacji od czasów rewolucji francuskiej i rodzimych doświadczeń historycznych (tradycje członków i działaczy socjalistycznych). Stąd też w programie znajdowały się idealistyczne dążenia do uczynienia z Polski Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę socjaliści stanęli przed dylematem polegającym na wyborze drogi. Kierunkowskazy wyznaczone przez europejski ruch robotniczy wiodły w dwie strony: pierwsza z nich to praca pozytywna , a druga to dążenie do rewolucji.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Pajewski J.: Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007
 2. Mackiewicz (CAT) S.: Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. Wydawnictwo Puls, Londyn 1992
 3. Zaremba P.: Historia Dwudziestolecia (1918-1939). T. I i T. II. Instytut Literacki, Paryż 1981
 4. Dmowski R.: Polityka polska i odbudowanie państwa. T. 2. Komentarzem opatrzył Tomasz Wituch Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989
 5. Walicki A.: Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne. Res Publica, Warszawa 1991
 6. Adolf Bocheński o ustroju i racji stanu Rzeczypospolitej (Pierwodruk: "Droga" nr 6, 7). Red. A. Kosicka-Pajewska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa2000
 7. Keynes J.M.: The Economic Consequences of the Peace. Harcourt, Brace and Howe, New York 1920
 8. Miłosz Cz.: Wyprawa w Dwudziestolecie. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999
 9. Albert A.: Najnowsza historia Polski 1918-1980. Wydawnictwo Puls, London 1991
 10. Giełżyński W.: Budowanie niepodległej. Instytut Literacki, Paryż 1985
 11. Landau Z., Roszkowski W.: Polityka gospodarcza II RP i PRL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 12. Łojek J.: Kalendarz historyczny. Polemiczna historia Polski, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1994
 13. Mały rocznik statystyczny 1939. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1939
 14. Leczyk M.: Oblicze społeczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza, Warszawa 1988
 15. Holzer J.: Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza, Warszawa 1974
 16. Jachymek J.: Myśl polityczna PSL Wyzwolenie 1918-1931. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983
 17. Grzegorczuk D., Piłatowicz J., Sowińska D., Zawadzki A.: Źródła do dziejów II Rzeczypospolitej. Tom I. Programy polityczne, deklaracje ideowe partii i stronnictw politycznych. Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 201Grzybowski K., Sobolewska B.: Doktryna polityczna i społeczna papiestwa (1789-1968). PWN, Warszawa 1971
 18. Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939. Red. J. Jachymek i W. Paruch. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001
 19. Zbyszewski W.A.: Zagubieni romantycy i inni. Instytut Literacki, Paryż 1992
 20. Wapiński R.: Roman Dmowski. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989
 21. Korfanty W.: Naród. Państwo. Kościół. Wybór publicystyki katolicko-społecznej. Z wprowadzeniem Andrzeja Brożka i Edwarda Balawejdera. Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1992
 22. Pobóg-Malinowski W.: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. T. II, cz. I. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990
 23. Garlicki A.: Józef Piłsudski 1867-1935. Czytelnik, Warszawa 1990
 24. Micewski A.: Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Biblioteka Więzi, Kraków 1966
 25. Czubiński A., Topolski J.: Historia Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1989
 26. Lityńska A., Giza W., Skrzyński T.: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010
 27. Włudyka T.: Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008
 28. Szacki J.: Liberalizm po komunizmie. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 1994
 29. Davies N.: Boże igrzysko. Historia Polski. Wydawnictwo Znak, Kraków 1991
 30. Giedroyć J.: Autobiografia na cztery ręce. Opracował Krzysztof Pomian. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1994
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu