BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Wiesława (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Przyczyny uszkodzeń "suchych tynków" w transporcie
Causes of Defects of "Dry Plasters" in Shipment
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 213-218, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Towaroznawstwo przemysłowe, Materiały budowlane, Jakość produktów przemysłowych, Jakość produktów budowlanych
Industrial commodities, Building materials, Quality of industrial products, Quality of construction products
Note
summ.
Abstract
W artykule autor opisuje szkody, które mogą wystąpić w trakcie transportu "suchych tynków". Autor omówił różne sposoby ich pakowania i zabezpieczenia w różnych środkach transportu. Ponadto zostały również przedstawione przyczyny najczęściej występujących uszkodzeń w transporcie.

In the article the author describes damages which may occur in the course of manipulating paper-gypsium boards. The author has discussed different ways of their packaging and scuring in various means of transport. The causes of the most often occurring damages in transport have also been given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bereźnicki M., Ryzyko handlowe - analiza kompleksowa, "Handel Wewnętrzny" 1973, nr 3.
  2. Dokumentacja KGK "Dolina Nidy" w Gackach, warunki techniczne, normy i instrukcje na towary eksportowe.
  3. Kutzelnigg A., Systematik der Warenschäden, "Warenkundliche Berichte" 1968/69, nr 8.
  4. Sankowski J., Wyniki z kontroli jakości materiałów budowlanych, "Materiały Budowlane" 1981, nr 3.
  5. Walczak E., Wpływ sposobu opakowania i transportu płyt kartonowo-gipsowych ("suchych tynków") na powstawanie szkód towarowych, praca magisterska IT AE, Kraków 1982.
  6. ZN-63/ZPWiG-05 "Płyty kartonowo-gipsowe przeznaczone na eksport".
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu