BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górski Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Symulacyjne środowisko badania wydajności platformy integracyjnej rejestrów medycznych
Simulation environment for integration platform's performance analysis of medical registries
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 595-610, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Systemy informatyczne, Służba zdrowia, Platformy integracyjne
Computer system, Health service, Integration platforms
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Budowa rozwiązań integracyjnych wielu systemów informatycznych jest przedsięwzięciem złożonym. Jedną z kluczowych kwestii jest określenie komunikacji między systemami informatycznymi. Sposoby wymiany danych i udostępniania funkcji systemów informatycznych powinny zostać precyzyjnie zaprojektowane. Musi być również zapewnione odpowiednie środowisko komunikacyjne dla integrowanych systemów informatycznych. Architektura usługowa (ang. Service-Oriented Architecture - SOA) jest koncepcją tworzenia systemów informatycznych, bazującą na definiowaniu usług, jakie te systemy powinny oferować. Podstawowym elementem w architekturze usługowej jest szyna usług (ang. Enterprise Service Bus - ESB). Jest to oprogramowanie umożliwiające sprawną i zestandaryzowaną komunikację między współpracującymi systemami informatycznymi. Usługi współdziałają między sobą przy wykorzystaniu języka XML. Przez platformę integracyjną rozumiemy szynę usług i podłączone do niej systemy informatyczne.(fragment tekstu)

The paper presents the problem of medical registries integration using an integration platform in service-oriented architecture. The article focuses on an architectural description of services and interactions between information systems. The main aspect considered in the paper is the performance of the integration platform which connects considerable amount of medical registries. The paper provides an integration platform model. In addition, the performance measures of this class of information systems were presented. The paper also describes a design of simulation environment. The summary contains the benefits of the simulation environment for early estimation and verification of performance requirements of integration platform.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Becker S., Koziolek H., Reussner R., The Palladio component model for modeldriven performance prediction, "The Journal of Systems and Software" 2009, no. 82, s. 3-22.
 2. Bliźniuk G., Koncepcja implementacji warunków interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i elektronicznego rekordu pacjenta, "Biuletyn" Instytutu Systemów Informatycznych, nr 6, Warszawa 2010, s. 1-10.
 3. Burger E., Reussner R., Performance certification of Software Components, "Electronic Notes in Theoretical Computer Science" 2011, no. 279, s. 33-41.
 4. Erl T., Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, Crawfordsville (Indiana, USA) 2005.
 5. Górski T., Architectural view model for an integration platform, "Journal of Theoretical and Applied Computer Science" 2012, vol. 6, no. 1, s. 25-34.
 6. Górski T., Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 25, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 67-83.
 7. Górski T., Badanie wydajności wybranych środowisk budowy platform integracyjnych, "Biuletyn" Wojskowej Akademii Technicznej, t. 61, nr 1, Warszawa 2012, s. 353-372.
 8. Górski T., Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 9. Górski T., Profil "UML Profile for Integration Platform" do modelowania architektury platformy integracyjnej, w: Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania, red. J. Górski, C. Orłowski, PWNT, Gdańsk 2011, s. 109-118.
 10. Happe J., Becker S., Rathfelder C., Parametric performance completions for model- -driven performance prediction, "Performance Evaluation" 2010, no. 67, s. 694-716.
 11. Hohpe G., Woolf B., Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging, Addison-Wesley, Westford (Massachusetts, USA) 2003.
 12. Keen M., Achraya A., Implementing an SOA Using an Enterprise Service Bus, IBM Redbook, 2010.
 13. Lahman H. S., Model-Based Development: Applications, Pearson Education Inc., Westford (Massachusetts, USA) 2011.
 14. Nowicki T., Efficiency estimation of organization described by workflow model, w: Contemporary corporate management, red. K. Grzybowska, A. Stachowiak, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 2009.
 15. Nowicki T., Bliźniuk G., Lignowska M., Badanie efektywności procedur medycznych zapisanych w postaci ścieżek klinicznych, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 25, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 37-53.
 16. Rozanski N., Woods E., Software Systems Architecture. Working with stakeholders using Viewpoints and Perspectives, Addison Wesley, Crawfordsville (Indiana, USA) 2005.
 17. Waszkowski R., Chodowska A., Zasady wykonywania zadań automatycznych z przekazywaniem sterowania do podsystemów wspomagania decyzji działających na bazie modeli dynamicznych oraz symulacji komputerowej, w: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, red. J. Bertrandt, K. Lasocki, BELStudio, Warszawa 2012, s. 1317-1320.
 18. Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0, OMG 2011, http://www.omg. org/ spec/BPMN/2.0/.
 19. Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0, http://www.w3.org/TR/exi/.
 20. eXtensible Markup Language, http://www.w3.org/XML/.
 21. OMG Unified Modeling Language Specification Version 2.3, May 2010, http://www. omg.org/spec/UML/2.3/.
 22. Service oriented architecture Modeling Language (SoaML) Specification for the UML Profile and Metamodel for Services (UPMS) v. 1.0, 2008, http://www.omgwiki.org/ SoaML/doku.php?id=specification.
 23. VTD-XML, http://vtd-xml.sourceforge.net/.
 24. Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0, W3C 2007, http://www. w3.org/TR/wsdl20/.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu