BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jelonek Dorota (Politechnika Częstochowska)
Title
Wirtualne społeczności w systemie opieki zdrowotnej
Virtual communities in the health-care system
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 619-630, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
e-zdrowie, Portale internetowe, Opieka zdrowotna, Usługi medyczne
e-health, Web portals, Health care, Medical services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W stosunkowo krótkiej historii wirtualnych społeczności skupionych wokół problemów zdrowotnych i systemu opieki zdrowotnej rolę prekursora przypisuje się społeczności portalu medycznego PatientsLikeMe (PLM), założonego w 2004 r. przez braci Stephena, Jamesa i Bena Heywoodów oraz Jeffa Cole'a1. Ponad 60 tys. osób skorzystało z możliwości wymiany doświadczeń związanych z niespotykanymi, rzadkimi chorobami na portalu społecznościowym PLM. Pacjenci, ujawniając informacje np. o wynikach nowatorskich terapii, które stosują, udostępniają je w skali globalnej, wtedy znacznie szybciej następuje weryfikacja i ocena ich skuteczności, a proces wprowadzania ich na rynek może ulec znacznemu przyspieszeniu. Także pojedynczy pacjenci, wzorując się na innych przypadkach medycznych, po konsultacji z lekarzem chętniej sięgają po nowe formy leczenia. Wartość takich wirtualnych społeczności polega nie tylko na dzieleniu się informacją, ale także na wzajemnym wspieraniu się. Grupy wsparcia tworzone w środowisku wirtualnym są niewątpliwym fenomenem, zainspirowanym działalnością grup samopomocowych funkcjonujących w świecie rzeczywistym. Internet pozwolił zaistnieć wielu usługom sieciowym stworzonym, aby pomagać ludziom, którzy z tej pomocy chcą skorzystać.(fragment tekstu)

The aim of the work is the characterization of the phenomenon of virtual communities and their part in the health-care system, especially, as back-up groups, communities which educate, create and promote the healthy lifestyle. In the article were also presented findings of survey research which aimed at the identification of the level of respondents' participation in virtual communities concentrated on widely understood health problems, the health protection and assessment of the inclination of respondents to the membership in such groups.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Armstrong A., Hagel III J., Real Profits from Virtual Communities, "The McKinsey Quarterly" 1995, vol. 3, s. 128-141.
 2. Chen D., Doumeingts G., Vernadat F., Architectures for enterprise integration and interoperability: Past, present and future, "Computers in Industry" 2008, vol. 59, s. 647-659.
 3. Dholakia U. M., Bagozzi R. P., Pearo L. K., A social influence model of consumer participation in network- and small-group-based virtual communities, "International Journal of Research in Marketing" 2004, vol. 21, no. 3, s. 241-242.
 4. Dobiegał-Korona B., Doligalski T., Korona B., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
 5. Łysiak Ł., Kutera R., Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej, w: Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C. M. Olszak, E. Ziemba, "Studia Ekonomiczne" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 291-300.
 6. Osipczuk M., Internetowe grupy wsparcia, http://psychotekst.com/artykuly. php?nr=49 [dostęp 10.09.2012].
 7. Prahalad C. K., Ramaswamy V., Future of Competition: Co-Creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press Books, Boston 2003.
 8. Rheingold H., The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, Addison-Wesley, Reading (MA) 1993.
 9. Ridings C. M., Defining Virtual Community, w: Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies, red. S. Dasgupta, Idea Group Publishing, Hershey 2006.
 10. Siegel D., Futuryzuj swoją firmę. Strategia biznesu w dobie e-klienta, IFC PRESS, Warszawa 2001.
 11. Tapscot D., Williams A. D., Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Studio Emka, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu