BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karlińska Maria (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Title
Skala projektów w zakresie e-Zdrowia i telemedycyny realizowanych lokalnie z wykorzystaniem funduszy unijnych
Polish projects in the field of telemedicine and Health co-financed by the European Union
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 631-644, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
e-zdrowie, Fundusze unijne, Ochrona zdrowia, Systemy informatyczne, Telemedycyna
e-health, EU funds, Health care protection, Computer system, Telemedicine
Note
streszcz., summ.
Abstract
Absorpcja technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia w naszym kraju pozostaje nadal na relatywnie niskim poziomie. W Europejskim konsumenckim indeksie zdrowia 2009 w kategorii e-Zdrowie Polska uplasowała się na środkowej pozycji (18) w grupie 33 ocenianych państw1. Stopień informatyzacji placówek ochrony zdrowia został stosunkowo niekorzystnie oceniony również przez grupę ekspertów dziedzinowych z zakresu budowy systemów informatycznych przeznaczonych dla obszaru opieki zdrowotnej. Z perspektywy globalnej podkreśla się konieczność międzynarodowej wymiany doświadczeń i ujednolicenia standardów oceny korzyści z rozwiązań telemedycznych3, zwłaszcza że brakuje obecnie danych przemawiających w sposób jednoznaczny za wyższą efektywnością kosztów e-Zdrowia w porównaniu do klasycznego sposobu dostarczania świadczeń.( fragment tekstu)

The level of implementation of information technologies (IT) in the Polish health care system is low compared to the Western countries. According to the framework 2009-2015, the key goals of the national strategy are: 1) facilitation of access to the health care related information for the citizens, 2) implementation of the electronic document flow, 3) implementation of a medical information system, 4) implementation of an electronic health record. The major barriers for the development in this filed are considered to be economical and infrastructural. Therefore, the benefits from the financial support from the European Union (EU) should be significant. The paper provides an overview of projects in telemedicine and eHealth that are co-financed by the EU in Poland. Special emphasis was put on regional differences and the projects carried out on a local level. Data were extracted from the official list of beneficiaries of the EU funds (National Information System SIMIK 2).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. "Biuletyn Informacyjny" CSIOZ, wydanie piąte, http://www.csioz.gov.pl/file. php?s=Ymk/MjA= [dostęp 12.09.2012].
 2. Bjoernberg A., Garrofe B., Lindblad S., Euro Health Consumer Index 2009, http:// www.healthpowerhouse.com/files/Report%20EHCI%202009%20091005%20 final%20with%20cover.pdf [dostęp 12.09.2012].
 3. Gartner, eHealth for a healthier Europe! - opportunities for a better use of healthcare resources, Stockholm 2009, http://www.sweden.gov.se/content/ 1/c6/12/98/15/5b63bacb.pdf [dostęp 12.09.2012].
 4. http://www.szpital-bochnia.pl/ [dostęp 12.09.2012].
 5. http://www.szpitaljanowlubelski.pl/index.php/program-regionalny [dostęp 12.09.2012].
 6. Lewandowska H., Technologie informatyczne w zarządzaniu podmiotami sektora ochrony zdrowia w wybranych krajach, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 7. Lista beneficjentów Funduszy Europejskich - stan na 30 czerwca 2012 r., http://www. funduszeeuropejskie.gov.pl/NaborWnioskow/listabeneficjentow/Strony/Lista_beneficjentow_ FE_300612.aspx [dostęp 09.09.2012].
 8. Mistry H., Systematic review of studies of the cost-effectiveness of telemedicine and telecare. Changes in the economic evidence over twenty years, "Journal of Telemedicine and Telecare" 2012, vol. 18, s. 1-6.
 9. Plan informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2009-2015, Warszawa, http://ezdrowie. gov.pl/TransitionFacility/Documents/Plan%20informatyzacji%20eZdrowie%20 Polska%20na%20lata%202009-2015.pdf [dostęp 12.09.2012].
 10. Sokołowski A., Wrzalik A., Wybrane aspekty analizy stopnia informatyzacji placówek służby zdrowia pod kątem implementacji e-usług, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J. A. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 11. Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o ZdarzeniachMedycznych w przekroju dla instytucji krajowych, Warszawa, http://p1.csioz. gov.pl/pliki/file/Dokumenty%20formalne%20P1/Studium%20Wykonalno- %C5%9Bci%20P1%20v_2_2_2%20-%20Streszczenie.pdf [dostęp 12.09.2012].
 12. Stroetmann K. A., Middleton B., Policy needs and options for a common transatlantic approach towards measuring adoption, usage and benefits of eHealth, "Stud Health Technol Inform" 2011, vol. 170, s. 17-48.
 13. Widelska U., Dębkowska K., Michalczuk G., Warelis A., Raczkowska U., Raczkowski K., Badanie obszaru e-zdrowie projektu "E-podlaskie kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego". Raport końcowy, Białystok 2011, http://si.wrotapodlasia.pl/pl/ Baza_wiedzy/var/resources/2/242/65/ezdrowieraportbadawczy. pdf [dostęp 12.09.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu