BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kryzysy finansowe w świetle ekonomii behawioralnej
Financial Crises in the Light of Behavioural Economics
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 380-390, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Rozwój zrównoważony
Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W gospodarce europejskiej od pewnego czasu występuje tendencja do jej ekologizacji, czyli uwzględniania kwestii środowiskowych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Założenia rozwoju zrównoważonego są więc wdrażane do praktyki gospodarczej. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych mierników zrównoważonego rozwoju dotyczących państw Regionu Morza Bałtyckiego, a na ich podstawie - ocena stanu gospodarek tych państw.(abstrakt oryginalny)

There has been a tendency to "greening" European economy for some time now. It means that enverinmental issues are a part of socio-economic development. Sustainable development principles are implemented into economy. The article is an attempt of presentation of chosen indices of sustainable development in case of the Baltic Sea Region countries and on their basis an estimation of their economies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dane ze stron internetowych: Eurostat: epp.eurostat.ec.europa.eu/... (28.02.2013); Europejska Agencja Środowiska: Europejska Agencja Środowiska: eea.europa.eu/data-and-maps/... (09.03.2013); Komisja Europejska: ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/ (09.03.2013); Program Region Morza Bałtyckiego: eu.baltic net (16.02.2013).
  2. Harris F., Human - Environment interactions, [w:] Global Environmental Issues, red. F. Harris, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2004.
  3. Keiner M., Re-emphasizing sustainable development - the concept of "evolutionability", "Environment, Development and Sustainability", No 6/2004.
  4. Living Planet Report 2008, za: www.panda.org (11.03.2013).
  5. Living Planet Report 2012, za: www.panda.org (11.03.2013).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu