BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagielska Aurelia (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Możliwości wykorzystania systemu amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji w środki trwałe przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 255-267, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Keyword
Amortyzacja, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Inwestycje, Stawki amortyzacyjne
Amortization, Fixed assets in enterprise, Investment, Depreciation rates
Note
summ.
Abstract
Omówiono zjawisko amortyzacji, funkcje i zadania amortyzacji, regulacje prawne dotyczące amortyzacji, zasady określania stawek amortyzacyjnych oraz metody amortyzacji.

The objective of the hereby study is to present problems related to the depreciation system of fixed assets and opportunities for its implementation in investments financing. By shaping its own depreciation policy an enterprise may enjoy certain freedom provided by law. Within the framework of legislation in force it may take up independent decisions regarding certain elements of depreciation system, among others about depreciation methods and rates. Decisions taken up in this area influence the amount of investment capital, i.e. the size of raised funds, which may be used in financing investments. The author of the article has focused on tax components of depreciation system only, having considered the tax point of view as the dominating one in economic practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Iwin J., Niedzielski Z.: Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002, s. 99.
  2. Nahotko S.: System amortyzowania majątku trwałego w przedsiębiorstwie, Oficyn Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1999, s. 68 - 74.
  3. Janasz W., Urbańczyk E., Waśniewski T.: Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1988, s. 133 za: J.W. Kurienkow, D.M. Pałerowicz: Techniczeskiej progress i optimalnoje obnowelenije proizwodstwiennogo apparata Ekonomika, Moskwa 1975, s. 182.
  4. Iwin-Garzyńska J.: Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa 2005.
  5. Koc S.: Amortyzacja bilansowa i podatkowa w 2002 roku, "Monitor Finansów i Rachunkowości", nr 4/2002, s. 7.
  6. Krzyżewski D.: Amortyzacja podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 2/2004, s. 44-45.
  7. Flak W., Henzel H., Krotla W., Marcinek K., Stosur E., Malica H.: Vademecum inwestora, GIPH, Warszawa 1996, s. 233, 234.
  8. Wasilewicz M.: Amortyzacja podatkowa środków trwałych w spółkach kapitałowych. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6/2003, s. 24, 25.
  9. Jakubowski S.: Porównanie podatkowej tarczy amortyzacji dla metody degresywnej i liniowej. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4/2001, s. 24-25.
  10. Bartkiewicz A.: Dualizm systemu amortyzacyjnego, [w:] red. W. Pluta: Zarządzanie finansami firm-teoria i praktyka, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 974, Wrocław 2003, s. 49.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu