BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej - demografia i rynek pracy
Poverty of Rural Areas in the European Union Member States - Demography and Labor Market
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 481-491, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Ubóstwo, Obszary wiejskie
Poverty, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono poziom ubóstwa obszarów wiejskich. Termin ten oznacza istnienie pewnych charakterystyk obszarów wiejskich, które są gorsze niż w miastach. Artykuł przedstawia zróżnicowanie poziomu rozwoju różnych typów obszarów za pomocą wskaźnika PKB per capita. Pomijając różnice pomiędzy krajami, należy stwierdzić, że na obszarach wiejskich wskaźnik ten był niższy niż w miastach. Czynniki ubóstwa obszarów wiejskich, analizowane w artykule to: demografia i rynek pracy, a zwłaszcza migracje, struktura wiekowa ludności oraz wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia(abstrakt oryginalny)

The article presents the level of poverty of rural areas. This phenomenon means the existence of a possible disadvantage of the rural context in comparison with the urban one. This paper investigates the cross-country disparity of GDP per head. Despite remarkable differences among rural areas, it has been shown that living standard, expressed as GDP per head, is generally lower in rural than in urban areas. The factors of poverty of rural areas, analyzed in this article are: demography and labor market, i.e. migration, ageing, employment and unemployment rates.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Eurostat regional yearbook 2012, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
  2. Obszary wiejskie w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Olsztyn 2011.
  3. Poverty and Social Exclusion in Rural Areas. Final study report, European Commission, European Communities 2008.
  4. Rural Development in the EU, Statistical and Economic Information Report, European Union 2012.
  5. Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information. Report 2011, European Union 2011.
  6. The new rural paradigm: policies and governance, OECD Publications, Paris 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu