BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudny Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rozwiązania zintegrowane w modelach biznesowych
Solution-based Business Models
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 653-662, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Przedsiębiorczość
Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Strategie firm sprzedających dobra przemysłowe podlegają ewolucji w kierunku oferowania nie tylko urządzeń wraz z towarzyszącą ofertą "standardowych" usług serwisowych, ale tzw. rozwiązań zintegrowanych oznaczających kompleksowe wsparcie wszystkich procesów biznesowych odbiorcy w całym cyklu życia oferowanego produktu. Firmy dostarczające kompleksowych rozwiązań dla klienta zazwyczaj należą do jednej z dwóch kategorii: sprzedawcy systemów lub integratorzy systemów. Realizacja oferty rozwiązań zintegrowanych odbywa się przy istotnym udziale klienta.(abstrakt oryginalny)

Business models of industrial goods companies are continuously evolving to include in the value proposal to the customer not only standard maintenance services but also comprehensive life-cycle extended support to the business process of a customer. Firms providing such an offer usually fall into one of two categories: system sellers or system integrators. Delivery of solution-specific offer requires extensive involvement of the prospective customer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bonney F., Williams B., From products to solutions: the role of salesperson opportunity recognition, "European Journal of Marketing" 2009, Vol. 43, Issue 7/9.
 2. Chesbrough H., Business model innovation: opportunities and barriers, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43, Issue 2/3.
 3. Davis A., Brady T., Hobday M., Charting a path toward integrated solutions, "Industrial Marketing Management" 2006, Vol. 36, Issue 2.
 4. Davis A., Brady T., Hobday M., Organizing for solutions: Systems seller vs. system integrator, "Industrial Marketing Management" 2007, Vol. 36, Issue 2.
 5. Demil B., Lecocq X., Business model evolution: In search of dynamic consistency, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43, Issue 2/3.
 6. Oliva R., Kallenberg R., Managing the transition from products to services, "International Journal of Service Industry Management" 2003, Vol. 14, Issue 2.
 7. Penttinen E., Palmer J., Improving firm positioning through enhanced offerings and buyer-seler relationships, "Industrial Marketing Management" 2007, Vol. 36, Issue 5.
 8. Raddats S., Easingwood C., Service growth options for B2B product-centric businesses", "Industrial Marketing Management" 2010, Vol. 39, Issue 8.
 9. Shafer S., Smith H., Linder J., The power of business models, "Business Horizons" 2005, Vol. 48.
 10. Stremersch S., Wuyts S., Frambach R., The purchasing of full-service contracts: an exploratory study within the industrial maintenance market, "Industrial Marketing Management" 2001, Vol. 30, Issue 1.
 11. Töllner A., Blut M., Holzmüller H., Customer solutions in the capital goods industry. Examining the impact of the buying center, "Industrial Marketing Management", Vol. 40.
 12. Tuli K., Kohli A., S.G. Bharadwaj, Rethinking customer solutions: From product bundles to relational processes, "Journal of Marketing", Vol. 71, Issue 3.
 13. Webster F., Wind Y., A general model for understanding organizational buying behavior, "Journal of Marketing" 1972, Vol. 36, Issue 2.
 14. Windahl C., Lakemond N., Integrated solutions from a sernice-centered perspective: Applicability and limitations in the capital goods industry, "Industrial Marketing Management" Vol. 39, Issue 8.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu