BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecki Jakub
Title
Szanse i zagrożenia związane z rozwojem funduszy hedgingowych w Polsce
Chances and Threats Connected with the Development of Hedging Funds in Poland
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 37, s. 25-44, wykr., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Fundusze hedgingowe, Hedging, Strategia inwestycyjna, Inwestowanie, Rynki finansowe, Inwestycje alternatywne, Rozwój, Regulacje prawne
Hedge fund, Hedging, Investment strategy, Investing, Financial markets, Alternative investments, Development, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
W poszukiwaniu atrakcyjnych stóp zwrotu, inwestorzy na świecie i w Polsce są coraz bardziej zainteresowani nowymi, alternatywnymi formami inwestowania. Ogromną popularność, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, zdobyły w ciągu ostatnich kilkunastu lat fundusze hedgingowe. Rynek tego typu funduszy w ostatnim czasie rozwijał się bardzo dynamicznie, jednak w Polsce o funduszach typu hedge można było usłyszeć dopiero od niedawna a polscy inwestorzy nie mają zbytniej możliwości lokowania w nich własnego kapitału. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, jakie szanse i zagrożenia, jakie wiążą się z rozwojem rynku funduszy hedgingowych w Polsce. (fragment tekstu)

Hedge funds are modern eclectic investment pools, organized as private patmerships and often resident offshore for tax and regulatory purposes. Their legal status place few restrictions on their portfolios and their managers are paid on a fee-performance basis. The main problem of this article was to present characteristic of the hedge fund industry and it's possible impact on domestic financial market. In purpose of better understanding the topic, the first part of the article was dedicated to the definition and short history of hedge fund sector in the world - mainly in United States. In the third unit, large attention was paid to the different hedge fund strategies, which allows investors to gain high returns in all markets, pursue more or less riskier operations and allows diversification of their portfolios. The level of development of the hedge fund industry varies significant between Poland and, for example, United States, so after theoretical fragment based on foreign bibliography, the article shows actual situation of hedge fund market in Poland. Furthermore, the paper presents legal structures and main regulations of hedge funds activity in United States and Poland and description of spectacular crisis of Long-Term Capital Management Fund in 1998. With that background, the author tried to answer the questions about chances and dangers connected with development of hedge fund industry in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Amenc N., Martellini L., Portfolio optimization and hedge fund style allocation decisions, Department of Finance and Business Economics Working Paper Series, No. 02-4, March 2002, USC Marshall School of Business, http://www.marshall.usc.edu/web/FBE.cfm?doc_id=1491.
 2. Banasiak M., Gudaszewski W., Charakterystyka funduszy hedgingowych, Rynek Terminowy, nr 1/2005.
 3. Brunnermeier M. K., Nagel S., Arbitrage at its Limits: Hedge Funds and the Technology Bubble, 2002, http://facultyresearch.london.edu/docs/hf-008.pdf.
 4. Dynamiczna Opera, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 183/2006.
 5. Eichengreen B. J., Mathieson D., Chadha B., Jansen A., Kodres L., Sharma S., Hedge Funds and Financial Market Dynamics, International Monetary Fund, Washington DC, May 1998.
 6. Financial Advisors: Their Need for Hedge Funds Accelerates. The Solution., The Van Companies, Van Hedge Fund Advisors, LLC, 2002-2004, http://trustsandestates.com/ news/estate_flnancial_advisors_stop/.
 7. Fundusze hedgingowe: rozwój i implikacje prawne, Biuletyn Miesięczny, Europejski Bank Centralny, styczeń 2006, www.nbp.pl.
 8. Garbaravicius T., Derick F., Hedge funds and their implications for financial stability, European Central Bank Occasional Papers No 34, www.ecb.int.
 9. Hedging i nowoczesne usługi finansowe, red. M. Biegański, A. Janc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 10. Jaeger R. A., All about hedge funds. The easy way to get started. The McGraw Hill Company, 2003, www.thehfa.org.
 11. Kadarauch D., Jak inwestują fundusze hedgingowe, Parkiet, 7.12.2005.
 12. Karnaszewski P., Doradca inwestycyjny stworzył Operę, Forbes, wrzesień 2005.
 13. Kossowski M., Zyski w trakcie bessy, Gazeta Finansowa, 30.03.2006.
 14. Kupiecka E., Regulować czy nie regulować, Parkiet, 19.05.2005.
 15. Łabowski K., Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestowania na podstawie doświadczeń z rozwiniętych rynków finansowych, w: Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. Danuta Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2004.
 16. Mazurek J., Inwestowanie alternatywne, Forbes, wrzesień 2006.
 17. McCrary S. A., Hedge Fund Course, John Wiley & Sons, 2005, www.thehfa.org.
 18. Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z., Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 2003.
 19. Miziołek T., Niepubliczny fundusz aktywów niepublicznych, Nasz Rynek Kapitałowy, marzec 2006.
 20. Nowy fundusz proponuje kontrakty, Forbes, styczeń 2006.
 21. Pierwszy fundusz hedgingowy, Parkiet, 01.12.2005.
 22. Pietkun P., Stabilne i alternatywne, Gazeta Bankowa, 9-15.05.2005.
 23. Ryzyko pod kontrolą, Kurier Szczeciński, maj 2006.
 24. Superfund rozpoczyna działalność w Polsce, Rzeczpospolita, 01.12.2005.
 25. Szeląg T., Hedging w teorii i praktyce. Przykład światowego rynku miedzi, Przecinek, Wrocław 2003.
 26. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. z dnia 28 czerwca 2004 r. nr l46 poz. 154.
 27. Węglewski M., Poszukiwacze zysków, Newsweek, 17.04.2006.
 28. Witkowska A., Fundusze hedgingowe alternatywą dla bessy, Gazeta Bankowa, 12.06.2006.
 29. Zalewski G., Inwestycyjny Olimp, Forbes, nr 7/2006.
 30. Zuckerman G., Johnson K., Fundusze inwestują w gwiazdy futbolu, Rzeczpospolita, 17.07.2006, przedruk z "The Wall Streer Journal Europe".
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu