BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sporek Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ewolucja i perspektywy grupy BRICS w globalnej gospodarce
Evolution and Perspectives of BRICS Group in the Global Economy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 684-694, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Globalizacja, Gospodarka, Finanse
Globalization, Economy, Finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest opracowaniem poświęconym analizie potencjału gospodarczego grupy BRICS. Zawiera ekonomiczny obraz Brazylii, Rosji, Indii i Chin w latach 2000-2010, który poddany został głębokiej analizie. W opracowaniu zbadano PKB i jego dynamikę, wzrost gospodarczy, dług publiczny i inflację krajów grupy BRICS. W dalszej części opracowania omówiono elementy rynku finansowego skoncentrowane wokół tej grupy oraz skupiono się na elementach aktualnych i perspektywicznych. Wskazano na słabe i mocne strony całego ugrupowania, indywidualnych gospodarek po ostatnim szczycie w Durbanie (RPA).(abstrakt oryginalny)

The article is focused on the analysis of BRICS group economic potential. At first the economic growth of Brazil, Russia, India and China in 2000-2010 was analyzed. Next, the factors responsible for GDP's growth dynamics were presented as well as public debt and inflation of states belonging to BRICS countries. Subsequently, the 12th five-year plan of the government, marking out the directions of future development, was presented. Finally, the perspectives of further economic growth of BRICS economy were outlined.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. BRICS Monthly Issue No: 11/06 June 24, 2011, Goldman Sachs Global Economics (24.06.2011r.).
 2. Kapuśniak T., Mierzejewski D., Zajączkowski J., Strategiczny trójkąt Rosja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania XXI wieku, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Łódź-Warszawa 2009.
 3. Kraje BRICS chcą pomóc w walce z kryzysem, P.R. Reuters (23.09.2011r.), http://www,rp.pl/artykuł/706292,721701-Kraje-BRICS-chca-pomoc-w-walce-z-kryzysem.html.
 4. Nowa klasa średnia. Globalna, Forum nr 27.10.2011 r.
 5. Oleksiak A., Vashchenko M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, wyzwania XXI wieku, Warszawa 2012.
 6. Osoba J., Państwo Środka a globalna równowaga światowa, [w:] Chiny-Indie ekonomiczne skutki rozwoju, pod red. K. Kłosińskiego, Wyd. KUL, Lublin 2008.
 7. Pera J., Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych, [w:] Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, pod red. S. Miklaszewskiego, E. Molendowskiego, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 8. Rezerwy walutowe Chin przekroczyły próg 3 bilionów dolarów, T.B., (14.04.2011r.), http://biznes.gazetaprawna/pl/artykuly/505261,rezerwy_walutowe_chin_przekroczyly_prog_3_bilionow_dolarow.html.
 9. Rosja chce wzmocnić BRICS, Rzeczpospolita (12.03.2013 r.).
 10. Rynki wschodzące łączą siły, Rzeczpospolita (13.04.2011 r.).
 11. Sporek T., Analiza stosunków handlowych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską. Studia Ekonomiczne, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, T. Sporek (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 12. Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 13. Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged, Merriam-Web- ster, Encyclopedia Britannica, London 1961.
 14. Wolf M., Will the Nation-states Survive Globalization?, Foreign Affairs 2001.
 15. Word Factbook, www.cia.gov (15.03.2012).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu