BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surdej Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Inwestycje w szkolenia zawodowe w świetle teorii ekonomicznej
Investments in VET Programmes: framework for an Economic Analysis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 695-705, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Ekonomia, Edukacja, Kształcenie zawodowe, Kwalifikacje zawodowe
Economics, Education, Vocational training, Professional skills
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł analizuje ekonomiczne przyczyny publicznego wsparcia dla kształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych (VET). Wskazuje, że kwalifikacje posiadają częściowo cechy dóbr publicznych, a ich podaż może być suboptymalna szczególnie w gospodarce zdominowanej przez mikro-przedsiębiorstwa i małe firmy. Autor analizuje związek między sposobem finansowania a temporalną orientacją programów VET. Wskazuje na potrzebę lepszego teoretycznego uzasadnienia rozwoju programów kształcenia zawodowego finansowanych w rosnącej skali ze środków funduszy strukturalnych.(abstrakt oryginalny)

The article discusses economic reasons for the government's support of VET programmes. It stresses public good qualities of skills and the underprovision of skills in the economy characterized by the domination of micro- and small firms. The author discusses the link between the modes of financing and the temporal orientation of VET programmes. He also observes lacking theoretical guidance behind a myriad of VET programmes financed in Poland from European structural funds.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Australian National Training Authority(ANSA), Shaping our future: A discussion starter for the next national strategy for vocational education and training 2004-2010,2003 (zasoby przeniesione w 2004 roku do the Department of Education, Science and Training).
  2. European Commission. "The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020", 7 December, Bruges (dostęp 2 kwietnia 2013 roku z http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf.. 2010).
  3. Finegold, D., Soskice, D. The failure of training in Britain: analysis and prescription, "Oxford Review of Economic Policy" 1988, vol. 4(3).
  4. Gazelle Global, Enterprising Future, London 2012.
  5. Hanushek E.A., Woessmann L., Lei Zhang, General education, vocational education, and labor-market outcomes over the life-cycle, NBER Working Paper 17504, National Bureau of Economic Research, October 2011.
  6. Hanushek E.A., Woessmann L., Lei Zhang, Vocational education facilitates entry into the labour market but hurts employment at older ages, Front Page, 21 November 2011 (retrieved 12 June 2012 from http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7300).
  7. McMahon M., Patton W., Tatham P.()Managing Life, Learning and Work in the 21st Century, Miles Morgan, Australia 2008.
  8. Managing Life, Meer J., Evidence on the returns to secondary vocational education, "Economics of Education Review" 2007, vol. 26.
  9. OECD, Learning for Jobs - The OECD Policy Review of Vocational Education and Training (VET), Paris, 2010.
  10. Schalin, Jay,The Apprentice, The John William Pope Center, October 18, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu