BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Talar Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kos-Łabędowicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Polska gospodarka internetowa - stan i perspektywy
Polish Internet Economy - Current State and Future Perspectives
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 729-743, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Internet, Gospodarka
Internet, Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój Internetu, coraz powszechniejsze jego wykorzystanie i rosnące znaczenie dla gospodarki to najistotniejsze cechy gospodarki światowej na obecnym etapie jej rozwoju, a także polskiej gospodarki, która jest coraz silniej z nią zintegrowana. W związku z obserwowanym stale rosnącym wpływem Internetu na polską gospodarkę powstała potrzeba dokładniejszego zbadania i oceny tego oddziaływania. Celem niniejszej analizy jest ocena wpływu Internetu na polską gospodarkę na podstawie dotychczas wypracowanej metodologii pomiaru gospodarki internetowej i przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje badań w tym zakresie. Dokonano ponadto przeglądu metodologicznych aspektów i ilościowych ujęć gospodarki internetowej(abstrakt oryginalny)

Growth of the Internet, in both its virtually universal accessibility and increasing importance in business, influences current global economy, as well as economy of Poland. Due to visible and still increasing role the Internet plays in the economy of Poland, it appears necessary to research and measure the increasing influence the Internet has on the markets. The paper attempts to gauge the importance of the Internet in the economy of Poland based on existing methodologies used to measure Internet economy and research conducted by international organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 2012 BCG e-Intensity Index Documents Widening Digital Divide, 23.10.2012, http://www.bcg.com/media/pressreleasedetails.aspx?id=tcm:12-119715.
 2. Cimochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W., Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Raport the Boston Consulting Group, 2011.
 3. Dean D., Digrande S., Field D., Lundmark A., O`Day J., Pineda J., Zwillenberg P., The Connected World. The Internet Economy in the G-20, Report the Boston Consulting Group, 2012.
 4. Economic Value of the Advertising-Supported Internet Ecosystem, opublikowany przez Interactive Advertising Bureau, Nowy Jork, 2012, http://www.iab.net/media/file/iab_Report_September-24-2012_4clr_v1.pdf.
 5. Koh Ch., Nam K., Business Use of the Internet. A Longitudinal Study from a Value Chain Perspective, Industrial Management & Data Systems, Vol. 105, No. 1, 2005, www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm.
 6. Lodhia S., Corporate Perceptions of Web-based Environmental Communication. An Exploratory Study into Companies in the Australian Minerals Industry, "Journal of Accounting & Organizational Change" Vol. 2, No. 1, 2006, www.emeraldinsight.com/1832-5912.htm.
 7. Nottebohm O., Manyika J., Bughin J., Chui M., Syed A., Online and Upcoming: The Internet's Impact on Aspiring Countries, McKinsey&Company, 2012.
 8. OECD Internet Economy Outlook 2012, OECD Publishing, 2012.
 9. Rausas M. du, Manyika J., Hazan E. i in., Internet matters: The Net's sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, McKinsey Global Institute, 2011.
 10. Tapscott D., The Digital Economy: Promise and Peril In the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 1995.
 11. The Connected Archipelago. The role of the Internet in Indonesia's economic development, Deloitte Access Economics, 2011.
 12. The Connected Continent. How the Internet is transforming the Australian economy, Deloitte Access Economics, 2011.
 13. The Impact of Internet in OECD Countries, "OECD Digital Economy Papers", No. 200, 2012, http://dx.doi.org/10.1787/5k962hhgpb5d-en.
 14. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę. Raport, Deloitte, Warszawa 2012.
 15. Wruuck P., Sizing and Seizing the Internet Economy, 13.10.2011, http://googlepolicyeurope.blogspot.com/2011/10/sizing-and-seizing-internet-economy.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu