BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejec Janina
Title
Klasyfikacja, kryteria wyboru i ewolucja reżimów walutowych w latach 1990-2004
Classification, Criteria for Selecting and Evolution of Exchange Rate Regimes Since 1990 to 2004
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2008, nr 38, s. 5-31, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Waluta, Kurs walutowy, Klasyfikacja
Currencies, Exchange rates, Classification
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach zaobserwowano, z jednej strony tendencję większego zainteresowania i stosowania płynnych, z drugiej zaś stałych kursów walutowych, z coraz mniejszym udziałem kursów przejściowych. Jest to tzw. bipolar view. Zwolennicy tego poglądu uważają, że kursy przejściowe z czasem całkowicie zanikną. Pozostaną jedynie formy kursu stałego i płynnego. Hipoteza ta związana jest z ciągłą ewolucją reżimów walutowych. W opozycji do tego poglądu znajduje się teza fear of floating, czyli obawa przed płynnością. Teoria ta dostarcza argumentów za utrzymaniem przejściowych reżimów walutowych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie klasyfikacji reżimów walutowych stosowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), a także klasyfikacje stworzone przez: C. M. Reinhart i K. S. Rogoff (RR), E. Levy-Yeyati i F. Sturzenegger(LYS), A. Bubula i I Ötker-Robe (ROB). W artykule przybliżono zalety stosowania stałych i płynnych form reżimów wraz z ekonomicznymi kryteriami, które determinują wybór jednego z nich. W ostatniej części niniejszego opracowania przedstawiono ewolucję reżimów walutowych w latach 1990- 2004.

This paper, entitled, attempts review studies concerning choice of optimal exchange rate regimes. The first part of the paper appears five different classification of exchange rate regimes. There are IMF's classification, Reinhart-Rogoff s, Levy-Yeyati- Sturzenegger's nad Bubula-Otker-Robe's classification. The second part of the paper gives advantages of fixed and flexible exchange rates. The two bid advantages of fixing the exchange rate for any country, are: (i) to reduce transactions costs and exchange rate risk which can discourage trade and investment, and (2) to provide a credible nominal anchor for monetary policy. The most important advantage of a floating exchange rate is the ability to pursue an independent monetary policy. The last part of the paper shows the evolution of exchange rate regimes since 1990 to 2004. The last two decades the structure of the international monetary system have changed. This situation is consequence of the bipolar view on the one hand, and fear of floating on the other hand. Choosing the exchange rate regimes countries try to achieve the most important targets of domestic and international monetary policy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bubula A, Ötker-Robe I., The evolution of exchange rate regimes since 1990: evidence from de facto policies, IMF Working Paper, September 2002.
 2. Calvo G. A., Mishkin F. S., The mirage of exchange rate regimes for emerging market countries, NBER. No 9808, June 2002.
 3. Edwards S., Levy-Yeyati E., Flexible exchange rates as shock absorbs, NBER, No 9867/2003.
 4. Eichengreen B., Masson P., Exit strategies policy options for countries seeking greater exchange rate flexibility, IMF Occasional Paper No 168/ 1998.
 5. Eichengreen B., Razo-Garcia R., The evolution of exchange rate regimes, Economic Policy, July 2006.
 6. Frankel J. A., No single currency regime is right for all countries or at all times, NBER Working Paper Series, no. 7338, September 1999.
 7. Frankel J. A., Experience and lessons from exchange rate regimes in emerging economies, NBER, No 10032, October 2003.
 8. Frankel J. A., The international financial architecture. Policy Bref 51, July 1994.
 9. Klein M. W., Shombaugh J. C., The nature of exchange rate regimes, NBER, No 12729, December 2006.
 10. Levy-Yeyati E., Sturzenegger F., Classifying exchange rate regimes: deeds vs. words, Business School, Universidad Torcuato Di Telia 2002.
 11. Obstfeld M., RogofT K., The mirage of fixed exchange rates, Journal of Economic Perspectives, Vol 9/1995.
 12. Reinhart C. M., Rogoff, K. S., The modern history of exchange rate arrangements: a reinterpretation, NBER Working Paper Series, no 8963, June 2002.
 13. Przybylska-Kapuścińska W., Polityka pieniężna: Cele, strategie i instrumenty. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 14. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Reżim kursowy a kryzysy walutowe - czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego?, Bank i Kredyt nr 9/2003.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu