BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Znaczenie kosztów alternatywnych w rachunku ekonomicznym gospodarstw rolnych
The Impact of Opportunity Costs on Farms Profitability
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 802-812, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Koszty, Produkcja mleka
Costs, Milk production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykuł było określenie rangi kosztów alternatywnych w rachunku ekonomicznym gospodarstw rolnych. Analizą objęto gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka, które podzielono na pięć grup w zależności od wolumenu produkcji. Wyniki badań wykazały, że określanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych z pominięciem kosztów alternatywnych może powodować nieprawidłowości w obliczaniu opłacalności produkcji. Przeprowadzone obliczenia udowodniły, że opłacalność produkcji określana dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego w najkorzystniejszej sytuacji stawiała gospodarstwa o najmniejszej rocznej wielkości produkcji mleka. Natomiast w momencie obliczenia dochodu z tytułu zarządzania największą dochodowością charakteryzowały się gospodarstwa, w których roczna wielkość produkcji mleka była najwyższa i przekraczała 2 mln t ECM.(abstrakt oryginalny)

The primary goal of research is to define the importance of opportunity costs in the costs of production analysis of farm and profitability. The research included dairy farms, which were divided into five groups depending on volume of milk production. The results showed that the determination of economic situation of farms without taking opportunity costs into consideration can cause erroneousness in the calculation of production profitability. The calculations proved that production profitability determined by income from a family farm household was the highest in case of households with the lowest annual milk production. However, when calculating the entrepreneurs profit (costs of production in depreciation and opportunity costs) the best results were achieved in farms of an annual milk production exceeding 2 million tons.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. EDF Report 2012, European Dairy Farmers, Frankfurt/Main 2012.
  2. Juchniewicz M., Metody obliczania kosztów jednostkowych, [w:] Ekonomika produkcji rolniczej, red. R. Kisiel, Wydawnictwo ART, Olsztyn,1999.
  3. Mańko S., Goraj L., Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 3.
  4. Skarżyńska A., Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu