BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowska Renata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wieloznaczności językowe współczesnej ekonomii
Linguistic Ambiguities of Contemporary Economics
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 813-822, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Ekonomia
Economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem wieloznaczności w języku ekonomii jest bardzo istotną barierą w rozwoju nauki w aspekcie zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Mnogość nowych pojęć ekonomicznych powoduje chaos w analizach, badaniach oraz ocenie zjawisk gospodarczych, jak również w samej ekonomii jako nauce. Celem artykułu była analiza problemu wieloznaczności języka ekonomii. Omówiono najważniejsze cechy język ekonomii. Następnie scharakteryzowano główne rodzaje wieloznaczności językowej. Część teoretyczną wzbogacono przykładami wieloznaczności pojęć, takich jak: bezrobocie, ubóstwo oraz wykluczenie społeczne.(abstrakt oryginalny)

The issue of ambiguity in the language of economics is the major obstacle to science development, both theoretically and empirically. The multitude of economic terms brings chaos to analyses, research and assessments of economic phenomena, and to the science of economics itself. The objective of the article is to provide the analysis of the problem of ambiguity of the language of economics. Hence, the elaboration shows key features and main types of linguistic ambiguity. The subject matter was presented on the basis of the following issues: unemployment, poverty, and social exclusion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chmielewski A., Filozofia Poppera. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 2. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Mo- nitoringu Społecznego i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, edycja dla lat: 2003-2011.
 3. Czarny B., Pozytywizm a sądy wartościujące, Monografie i Opracowania nr 575, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. Dochody i warunki życia ludności Polski. Raport z badań EU-SILC 2010, GUS, Warszawa 2012.
 5. Frąckiewicz L., Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej, [w:] Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 6. Golinowska S., Broda-Wysocki P., Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego, [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody i wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, IPiSS, Warszawa 2005.
 7. http://bieda.ipiss.com.pl.
 8. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000.
 9. Kuciński K. (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2010.
 10. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 11. Meredyk K., Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
 12. Popper K., Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, PWN, Warszawa 1999.
 13. Popper K., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 2002.
 14. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1998.
 15. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa 2000.
 16. Stefanowicz B., Wiedza. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 17. Ubóstwo w Polsce w 2011 r., www.stat.gov.pl.
 18. Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2003.
 19. Wittgenstein L., Traktat logiczno-filozoficzny, PWN, Warszawa 2011.
 20. Wojciechowska R., Elementarz z logiki dla studentów nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 21. www.diagnoza.com.
 22. www.ipiss.com.pl.
 23. www.stat.gov.pl.
 24. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
 25. Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu