BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Modele wewnętrzne w światowych systemach oceny działalności zakładów ubezpieczeń
Internal Models in Worldwide Systems of Insurance Companies Performance Assessment
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 403-413
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Keyword
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Modele ekonometryczne, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Insurance companies, Econometric models, Performance evaluation of enterprises
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę modelu wewnętrznego, a następnie modele wewnętrzne: w sektorze bankowym, w ocenie działalności zakładów ubezpieczeń oraz w światowych i europejskich systemach oceny działalności zakładów ubezpieczeń.

The article presents the concept of application opportunities for internal models in supervisory assessment of insurance companies performance. The notion of an internal model is defined, general idea of their application by supervisory bodies is described and a detailed description of internal models position in Solvency II architecture is provided. Reference to legislative solutions which occur worldwide and in some European countries becomes the supplement of the study. In case of the latter the idea of internal models application in insurance companies performance supervisory assessment has already been reflected, even though it has not yet been implemented and covered all EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. The New Basel Capital Accord, Basel Committee, April 2003, art. 622. za: P. Dziekoński: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 164, Warszawa 2003, s. 50.
  2. Kriele M., Lim G.: Das Solvabilitätskapital in Solvency II, Versicherungswirtschaft Heft 2004 Nr 14, s. 1050.
  3. Kurek R.: Regulacje oceny wypłacalności zakładów ubezpieczeń oparte na koncepcji całkowitego ryzyka w wybranych tacach europejskich - przygotowanie do Solvency II, [w:] Rynek finansowy - Polskie doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej. VI Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez UMCS w Lublinie, Zamość 5-8 czerwca 2005 r., sesja II, s. 2-6.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu