BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Identyfikacja zagrożeń jako źródeł ochrony ubezpieczeniowej
Identification of Threats as the Sources of Insurance Protection
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 447-457
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Keyword
Ubezpieczenia, Ochrona ubezpieczeniowa, Ryzyko w ubezpieczeniach, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa
Insurances, Insurance protection, Insurance risk, Safety risk identification
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja przeglądu literatury w zakresie pojęcia zagrożenia, klasyfikacji zagrożeń i ich przykładów. W końcowej części artykułu wskażemy, że niektóre zagrożenia nie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, co wskazują ogólne warunki ubezpieczeń. Artykuł oprzemy o literaturę przedmiotu dotyczącą zagrożeń w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. (fragment tekstu)

This article describes the variety of threats. There are many definitions of threats. Majority of them is below-mentioned. There is a long review of natural threats and these, which are induced by human factor. With the development of civilization the number of threats increases and the new one appears. One of the control method of dangers is insurance. Most of threats arc being insured, for example natural disasters. There arc also obligatory insurance, which according to the law are obligated to be insured, and non-obligatory insurances. The latter one doesn't have to be led by insurance company. A big group of threats induced by human factor can be not included into non-obligatory insurance. If the company decides to insure them, it points them clearly. We can conclude that the source of insurance risk is a threat and it's complicated to create one simple definition for all threats, because they are related with many economic and social occurrences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Słownik języka polskiego, PWN, (http://sjp.pwn.pl/).
  2. Zięba R.: Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, Studia Nauk Politycznych, nr 1/2004.
  3. Kaufmann F.X.: Sicherbreit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Georg Thiei Verlag, Stuttgart 1970, s 167.
  4. Haastrop P.: Journal of Loss Prevention in the Process Industries 1998/3, s. 395.
  5. Hołyst B.: Wiktymologia, Warszawa 1996, s. 65.
  6. Monkiewicz J.: Podstawy Ubezpieczeń Poltext, Warszawa 2000, s. 56-57.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu