BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyczerski Marcin (Sitech Sp. z o.o.)
Title
Wpływ funkcji personalnej na efektywność controllingu
The Impact of HR Function on the Efficiency of Controlling
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 106-114, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Controlling, Rachunkowość zarządcza, Funkcja personalna, Kultura organizacyjna
Controlling, Management accounting, Personal function, Organisational culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ukazuje powiązanie między celami controllingu i funkcji personalnej - w jaki sposób poszczególne podsystemy funkcji personalnej determinują efektywność controllingu. Wpływ ten można rozpatrywać na dwóch poziomach: ogólnym - całej organizacji, i lokalnym - służb controllingu.(abstrakt oryginalny)

The article indicates the relationship between the objectives of controlling and HR function. It shows how different subsystems of those functions determine the efficiency of controlling. This effect is to be seen at two levels of organization: general level - the whole organization and local level - controlling department.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi: Autor-kreator-inspirator, Wydawnictwo AKADE, Katowice 2000.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 3. Bieniok H. (red.), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 4. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 5. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 6. Burger A., Ulbrich P., Beteiligungscontrolling, R. Oldenburg Verlag, Monachium 2005.
 7. Goleman D., Przywództwo, które przynosi efekty, [w:] O zarządzaniu ludźmi, red. P. Kubisiak, Wyd. ICAN Institute, Warszawa 2012.
 8. Harzing A.W., Managing the Multinationals: An International Study of Control Mechanisms, Wyd. Edward Elgar Publishing Limited, Northampton 1999.
 9. Harzing A.W., Who's in Charge? An empirical study of executive staffing practices in foreign subsidiaries, "Human Resource Management", 2001, nr 2.
 10. Harzing A.W., Feely A., The Language Barrier and its Implications for HQ-Subsidiary Relationships, "Cross Cultural Management: An International Journal", 2008, nr 1.
 11. Harzing A.W., Sorge A., The relative impact of country-of-origin and universal contingencies on internationalization strategies and corporate control in multinational enterprises: World-wide and European perspectives, "Organisation Studies", 2003, nr 2.
 12. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 13. Kostera M., Kownacki S., Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1996.
 14. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 15. Nohria N., Ghoshal S., Differentiated fit and shared values: alternatives for managing headquarters-subsidiary relationship, "Strategic Management Journal", 1994, nr 15.
 16. Postula A., Sztuka komunikowania się, [w:] Etnografia organizacji, red. M. Kostera, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
 17. Ścibiorek Z., Ludzie - cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 18. http://www.volkswagenag.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu