BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żyżyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Title
Gospodarka jako spójny system strumieni pieniądza a problem racjonalności pakietu fiskalnego
Economy as a Consistent System of Money Flows vs. the Issue of Fiscal Pact Rationality
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 917-931, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Kryzys gospodarczy, Eksport, Makroekonomia
Economic crisis, Export, Macroeconomics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Receptą na kryzys Unii Europejskiej ma być konsolidacja finansów publicznych ustanowiona w tzw. pakcie fiskalnym. Autor bada racjonalność podstawowego postulatu paktu fiskalnego - równowagi finansów publicznych - poprzez analizę makroekonomicznej spójności przepływu funduszów pieniężnych w gospodarce otwartej. Punktem wyjścia jest równanie sald makroekonomicznych. Jak autor dowodzi, stany nierównowagi tych sald wynikają z wielu czynników, często niezależnych od danego kraju, a podstawowy wniosek, jaki z tego wypływa, głosi, że deficyty budżetowe nie są przyczyną kryzysu, lecz ich skutkiem. Jedną z takich przyczyn jest podział krajów na trwałych eksporterów netto i importerów netto. Powoduje to, że postulat równowagi fiskalnej nie może być zrealizowany. Trzeba zniwelować przyczyny, które powodują nierównowagę sald makroekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

The author examines economic rationality of the fiscal pact postulate - the public finance balance, in the context of money flows coherence. He proves that it is not strictly true that the fiscal imbalances are the reason of the crisis. It is the other way round: the imbalance in savings-investments relations and international trade imbalances must be the real reason for countries fiscal imbalances. Therefore there is a need for industrial policy to balance international trade positions of the union members(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hobbes T., Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, PWN, 1954.
  2. Lindner F., Saving does not finance Investment: accounting as an indispensable guide to economic theory, Working Paper, Institute für Makroökonomie und Konjukturforschung; Macroeconomic Policy Institute, Düsseldorf October 2012.
  3. Łaski K., Podkaminer L., Europa dwu szybkości? Owszem, ze strefą euro na wstecznym biegu, "Przegląd" nr 15/2013.
  4. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, 2002.
  5. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu