BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : styczeń - marzec 2011
Business situation in banking sector : January - March 2011
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2011, nr 48, 30 s., tab., wykr.
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza
Banking, Banking sector, Business trends
Abstract
Wskaźnik koniunktury w sektorze bankowym obliczony za IV kw. 2010 r. przyjął wartość równą +37,3. Oznacza to wzrost o 7,8 pp. w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy to znajdował się na poziomie + 29,5 punktu. (fragment tekstu)

The business index in the banking sector stood in the Q4 2010 at the level of +37,3. This reflects an increase by 7,8 pp. comparing to the previous quarter, when index stood at a level of 29,5 points. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu