BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : kwiecień czerwiec 2011
Business situation in banking sector : April June 2011
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2011, nr 49, 26 s., tab., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Bankowość, Koniunktura gospodarcza
Banking sector, Banking, Business trends
Abstract
Wskaźnik koniunktury w sektorze bankowym obliczony za I kw. 2011 r. przyjął wartość równą 12,0. Oznacza to spadek o 25,4 pp. w stosunku do poprzedniegokwartału, kiedy wskaźnik koniunktury znajdował się na poziomie 37,3 punktu. (fragment tekstu)

The business index in the banking sector stood in the Q1 2011 on the level of: 12,0. This reflects a decline by 25,4 pp. comparing to the previous qurter, when index stood at a level of +37,3 points. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu