BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Stolorz Sebastian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : styczeń - marzec 2010
Business situation in banking sector : January - March 2010
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 44, 30 s., tab., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Koniunktura gospodarcza, Bankowość
Banking sector, Business trends, Banking
Abstract
Zaobserwowane w prezentowanej edycji raportu, wyniki badania koniunktury w sektorze bankowym wskazują na zakończenie okresu dekoniunktury i dość zdecydowany powrót pozytywnych wyników koniunktury. W percepcji respondentów dominują oczekiwania co do dalszej poprawy kondycji sektora finansowego w Polsce. W przeciwieństwie do kilku wcześniejszych kwartałów, kiedy obserwowano zdecydowane pogorszenie odczytów, zarówno minione jak i obecne wyniki w zdecydowanej większości zagadnień wskazują na kontynuację nowego trendu wzrostowego. (fragment tekstu)

The observed results, presented in the current edition of the survey on the business condition in the banking sector, indicate that the period of business deterioration has ended, while multiple indicators reflect a return of very positive results. The overall expectations of the respondents are that business conditions in the Polish financial sector will continue to improve. In contrast to the earlier editions, when latest as well as current results are much more positive marking a turning point that that continues a new phase of an increasing trend (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu