BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodnicka Patrycja (Uniwersytet Warszawski), Niewińska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Ocena sektora bankowego w Europie
Assessment of the Banking Sector in Europe
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 48-60, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Sektor bankowy, Konsolidacja, Banki komercyjne
Banking sector, Consolidation, Commercial banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem publikacji jest ocena funkcjonowania sektora bankowego w Europie w czasach prosperity oraz w okresie dekoniunktury. Autorzy poddali weryfikacji między innymi poziom rozwoju gospodarczego krajów oraz poszczególne miary charakteryzujące sektor bankowy w wybranych krajach. Przy wykorzystaniu współczynników korelacji zbadano związki zachodzące pomiędzy poszczególnymi zmiennymi(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the assessment of banking sector in Europe during the times of prosperity and economic downturn. The study was conducted for selected countries. The authors analyzed the level of development of the countries and the measures characterizing the banking sector. They also examined the correlation coefficients for analyzed determinants. The article consists of four parts. In the introduction it describes the events that occurred during the crisis and their impact on the banking sector. First and second chapters characterize the variables describing the market for banks and their transformations resulting from the consolidation of the sector. In the last part, there is a summary, presenting final conclusions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R., A new database on financial development and structure, "World Bank Economic Review", no. 14, 2000.
 2. Burda M., Wyplosz C., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 3. European Central Bank EUROSYTEM, praca zbiorowa, EU Banking Structures, Frankfurt am Main 2010.
 4. European Central Bank, Beyond RoE - How to Measure Bank Performance, Frankfurt am Main 2010.
 5. Górski M., Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 6. Nowak A., Nowak S., Sopoćko A. (red.), Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Wyd. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009.
 7. Stawicka M., Ekonomiczne rozwarstwienie społeczeństwa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym - problematyka rozkładu dochodów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 8. Świetlik M., Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Europie (UE-25) jako czynnik wpływający na finansowanie przedsiębiorstw w ujęciu makro.
 9. Szymański K., Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro dla europejskiego i polskiego sektora bankowego, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, 2011.
 10. Zalewska M. (red.), Współczesna bankowość, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 11. Związek Banków Polskich, Podstawowe informacje o bankowości w Europie, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu