BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Stolorz Sebastian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w bankowości : lipiec - wrzesień 2010
Business situation in banking sector : July - September 2010
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 46, 27 s., tab., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Bankowość, Koniunktura gospodarcza
Banking sector, Banking, Business trends
Abstract
Wskaźnik koniunktury w sektorze bankowym obliczony za II kw. 2010 r. przyjął wartość równą +39,5. Oznacza to znaczną poprawę ocen koniunktury w stosunku do poprzedniego kwartału, kiedy wskaźnik koniunktury znajdował się na poziomie +102,8 punktów. (fragment tekstu)

The business index in the banking sector stood in the Q2 2010 on the level of: +39,5. This means a strong improvement of the evaluations of the business conditions, comparing to the previous quarter, when index stood at level of +12,8 points. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu