BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bizoń Antoni (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Ryzyko wyceny w warunkach inflacji
Risk of Valuation Under the Conditions of Inflation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 47-60, bibliogr. 21 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Niepewność, Ryzyko, Inflacja, Procesy gospodarcze
Uncertainty, Risk, Inflation, Economic process
Note
rez., summ.
Abstract
Przedstawiono niepewność i pomiar zjawisk procesów gospodarczych. Omówiono istotę i uwarunkowania wyceny oraz inflacyjne deformacje wyceny. Na koniec przedstawiono ryzyko wyceny w warunkach inflacji oraz jego skutki.

The valuation of magnitudes characterizing the course of economic activity and its effects may be accompanied by deformations which subsequently produce negative effects regarding prices, costs, effects and property. They are the evidence of the valuation risk. The occurrence of that risk is a conglomeration of various terms of choice from the standpoint of time, place, different properties of the object of valuation and their effect on business activities. Under the conditions of inflation, the risk of valuation becomes a problem. Thus, we can speak about the risk of valuation under the conditions of inflation. It results in transgressions of economic calculation and decision making, which, in consequence, produces increasing business reproduction difficulties and thus, the risk of property decapitalization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bizoń A., Z problematyki ryzyka gospodarczego, "Gospodarka Planowa" - 1976, nr 6.
 2. Bizoń A., Stałe i zmienne podstawy wyceny bilansowej, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1987, nr 225.
 3. Burzym E., Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1977, nr 1.
 4. Burzym E., Problemy współczesnej ewolucji rachunkowości, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1983, nr 179.
 5. Burzym E., Stymulacyjne funkcje rachunkowości w podnoszeniu efektywności gospodarowania, referat na Ogólnopolską Konferencję Instytutów, Katedr i Zakładów Rachunkowości i Informatyki, Kraków - Buko-wiana Tatrzańska 1985.
 6. Dyrbuś S., Ryzyko gospodarcze w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1987, t. XII.
 7. Fedak Z., Inflacja a przepisy, "Rachunkowość" 1985, nr 2-3.
 8. Jagiełło S., Pomiar efektywności gospodarowania w warunkach inflacji, "Rachunkowość" 1984, nr 7.
 9. Jagiełło S., Jeszcze o rachunkowości przy inflacji, "Rachunkowość" 1986, nr 12.
 10. Jaklik A., Micherda B., Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1982, nr 164.
 11. Jaklik A., Micherda B., Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1987, nr 225.
 12. Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE Warszawa 1986.
 13. Kardasz A., Koszt własny sprzedanych produktów a koszt reprodukcji zużytych środków, referat na Ogólnopolską Konferencję Instytutów, Katedr i Zakładów Rachunkowości i Informatyki, Kraków - Bukowina Tatrzańska 1985.
 14. Kardasz A., Anti - Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych, PWN, Warszawę 1977.
 15. Lichniak Z., Ryzyko a niepewność, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1968, nr 9.
 16. Miastkowski L., Kosztowa metoda ustalania cen w warunkach ich zwyżkowego ruchu, "Finanse" 1985, nr 10.
 17. Ranković J.M., Zasady ewidencji a problem rentowności, "Studia Ekonomiczne", PWE, Warszawa 1969, nr 21.
 18. Schildbach T., Inflacja a wyniki przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1935, nr 8.
 19. Sojak S., Sposoby ustalenia wyniku finansowego w warunkach inflacji, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1987, t. XII.
 20. Szczepanik Z., Akumulacja pieniężna i zysk przemysłu uspołecznionego w warunkach inflacji kosztów lat siedemdziesiątych, AE, Kraków 1987, seria specjalna: Monografie, zeszyty nr 78.
 21. Zadroga S., Jak wycenić majątek trwały w warunkach inflacji, "Gospodarka Planowa" 1987, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu