BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Samitowski Wiesław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Problem określenia źródeł wyniku finansowego
Problem of Determining the Sources of Financial Effect
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 61-70, bibliogr. 21 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Wynik finansowy, Zysk, Historia myśli ekonomicznej
Financial performance, Profit, History of economic thought
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono poglądy dotyczące źródeł wyników finansowych. Przedstawione zostały koncepcje, uznane za najbardziej istotne w rozwoju nauk ekonomicznych.

The analysis of the output of the economic thought necessitates the examination of the sources of financial effect, first of all in the context of social relations. It is indispensable to take into consideration at least the relations between such subjects as capital owners, entrepreneurs, workers, consumers, state and, at last, the communities making the environment of enterprises. For financial effects are resultants of the action of many social subjects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bastiat F., Harmonies economiques, Paryż 1851.
 2. Böhm - Bawerk E., Kapitał i zysk z kapitału, tom I, Nakład Gebethnera i Wolfa, Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Poznań - Wilno - Zakopane 1924.
 3. Boniecki W., Rozwój myśli ekonomicznej, część II, AE, Kraków 1976.
 4. Boniecki W., Żurawicki S., Rozwój myśli ekonomicznej, część III, AE, Kraków 1979.
 5. Chmberlin E., The theory of monopolistic competition, 1933.
 6. James E., Historia myśli ekonomicznej XX wieku, PWE, Warszawa 1958.
 7. Jevons S., Theory of political economy, 1871.
 8. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956, drugie polskie wydanie, PWN, Warszawa 1985.
 9. Kuight F., Risk, uncortainty and profit, Londyn 1948.
 10. Mangoldt H., Grundriss der Volkwirtschaftslehre, Stuttgart 1871.
 11. Marks K., Kapitał, tom I, Książka i Wiedza, Warszawa 1970.
 12. Menger K., Grundgesetz der Vilkswirtschaftlehre 1871.
 13. Robinson J., Economics of imperfect competition, Macmillan, Londyn 1935.
 14. Sadzikowski W., Współczesne burżuazyjne teorie zysku, PWN, Warszawa 1963
 15. Saint Marc P., Przyroda dla człowieka, PIW, Warszawa 1979.
 16. Samitowski W., Istota "metody nadwyżki", "Zeszyty Naukowe", Kraków 1988, nr 267.
 17. Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, Warszawa 1961.
 18. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1958.
 19. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom I i II, PWN, Warszawa 1954.
 20. Walras L., Elements d'economie pure, 1874.
 21. Żurawicki S., Rola Adama Smitha w kształtowaniu się myśli ekonomicznej, "Ekonomista" 1976, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu