BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Nakłady ekologiczne w skali mikroekonomicznej
Ecological Expenditure on a Microeconomic Scale
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 71-83, tabl, bibliogr. 7 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Nakłady na ochronę środowiska, Opłaty ekologiczne
Industrial enterprises, Expenditures for environmental protection, Environmental fees
Note
rez., summ.
Abstract
Przedstawiono pojęcie i klasyfikację nakładów ekologicznych. Omówiono kształtowanie się nakładów ekologicznych w przedsiębiorstwach przemysłowych uciążliwych dla środowiska.

Microeconomic ecological expenditure includes deliberate use of direct labour and materialized labour related to ecological activity (investment, operating and restitutive activities) as vell as ecological charges connected with the use of natural resources by an economic subject and the influence on the environment. In the case of the studied enterprises the ecological expenses are characterized by great dynamics (about 145 per cent) and increase in the sharing of capital investment (up to approximately 30 per cent) and production costs (up to approximately 5 per cent). Because of their stimulating function, the rise in ecological charges and higher sharing of total ecological expenses (up to approximately 28 per cent) are also favourable phenomena. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, AE, Kraków 1984.
  2. Siemion L., Równowaga środowiska, "Życie Gospodarcze" 1976, nr 2.
  3. Stachurka M., Ekonomiczne stymulatory w rozwoju ochrony środowiska w Polsce, "Gospodarka Planowa" 1976, nr 4.
  4. A. Stępień M., Koszty ochrony środowiska a społeczne koszty produkcji, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1979, nr 118.
  5. Stępień M., Nakłady, koszty i straty ekologiczne w rachunku makro-i mikroekonomicznym, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1988.
  6. Stępień M., Straty, nakłady i koszty ekologiczne - interpretacja pojęć, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1988, nr 292.
  7. Stępień M., Ujęcie kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, "Rachunkowość" 1981, nr 3. .
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu