BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soczówka Halina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Samodzielność, ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej
Independence, Risk and Responsibility of Enterprises Under the Conditions of the Economic Reform
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 85-93, bibliogr. 19 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Ryzyko, Reformy gospodarcze, Ryzyko gospodarcze
Enterprise responsibility, Risk, Economic reforms, Economic exposure
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono aspekty ryzyka gospodarczego i odpowiedzialności za jego skutki w przedsiębiorstwie.

The basic thesis presented in the paper is comprised in the statement that the gain in independence of enterprises operating under the conditions of the economic reform, extends the scope of economic risk and responsibility for its effects on a microeconomic scale. The properly interpreteo idependence of economic units requires of the accountancy to affect actively the economic reality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biczyński S., Ryzyko i odpowiedzialność organizacji gospodarczych, "Ekonomista" 1577, nr 3.
 2. Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 3. Burzym E., Przesłanki i kierunki współczesnej ewolucji rachunkowości oraz jej znaczenie dla racjonalizacji zarządzania, materiały na międzynarodową konferencję. Kraków 1988.
 4. Flakiewicz W., Wawrzyniak B., Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1978.
 5. Gaik F., Poznawcze i decyzyjne aspekty identyfikacji zadań współczesnej rachunkowości, materiały na międzynarodową konferencję, Kraków 1988.
 6. Gajda J., Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej, "Problemy ekonomiczne", Kraków 1988, nr 1.
 7. Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego, PWE, Warszawa 1970.
 8. Grzybowski W., Ryzyko w procesie podejmowania decyzji, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie 1976.
 9. Jarugowa A., Tendencje rozwoju rachunkowości, INFRA 83, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kołobrzeg 1983.
 10. Jarugowa A., Skowroński J., Niektóre zastosowania rachunkowości przy podejmowaniu samodzielnych decyzji przez przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1982, nr 5.
 11. Jończak E., Kardasz A., Kwiecień M., Przesłanki doskonalenia treści nauczania rachunkowości w szkołach wyższych, Materiały na ogólnopolską konferencję, Sopot-Łączyno 1986.
 12. Kramer T., Wariant równowagi rynku, "Życie Gospodarcze" 1982, nr 41.
 13. Kramer T., Jak zreformować handel, "Życie Gospodarcze" 1587, nr 48.
 14. Mothes J., Sytuacje niepewne a podejmowanie decyzji w przemyśle, WNT, Warszawa 1972.
 15. Popkiewicz J., Jak przywrócić równowagę rynkową, "Problemy ekonomiczne", Kraków 1988, nr 1.
 16. Soczówka H., O istocie ryzyka gospodarczego i niepewności, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1982, nr 154.
 17. Soczówka H., Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1982, nr 164.
 18. Szwaja Z., Próba oceny, "Życie Gospodarcze" 1982, nr 32.
 19. Szymański K., Analiza punktu krytycznego w warunkach ryzyka, Materiały na ogólnopolską konferencję, Sopot-Łączyno 1986.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu