BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lelito Joanna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Pomiar kosztów pracy w systemie ewidencyjnym rachunkowości
Measurement of Labour Input in the Accounting Recording System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 95-107, bibliogr. 21 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Koszty pracy, Pomiary
Accounting, Labour costs, Measurement
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu omówiono klasyfikację kosztów pracy. Przedstawiono pomiar kosztów pracy poszczególnych elementów składowych.

The specific character of manpower, connected with the "value - producing" role of direct labour, requires penetrating observation of costs concerned with that factor of production. Thus, the measurement of the microeconoinic category of labour input should be considered essential and advisable. The present solutions within the accounting system, especially the input recording profiles, do not give direct information on the "management" of human factor. The author presents a method of measuring labour input of an enterprise. Being a conglomeration of many elements expressed according to various recording profiles and stages, it includes adequate transformation of data coming form synthetic and analytical recording as well as from reliable documentation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czajka S., Sekuła J., Koszty pracy, "Wektory Gospodarki" 1987, nr 9.
 2. Halms H., Koszty pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Człowiek w przedsiębiorstwie. Materiały z V dorocznej konferencji poświęconej zagadnieniem ekonomiki przedsiębiorstwa, Wisła -maj 1961, PWE, Warszawa 1962.
 3. Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 4. Labour Costs in European Industry, International Labour Office, Genewa 1959.
 5. Leithner F., Grundriss der Sozialökonomik. Lauppsche Buchhandlung, Töbingen - Berlin 1925.
 6. Lelito J., Możliwości i ograniczenia powiązania kosztów pracy z efektywnością gospodarowania, referat na konferencję naukową "Koszty pracy a efektywność gospodarowania", IPSS, Kraków 1987.
 7. Lichniak I., Potrzebna jest mobilność siły roboczej, "Wektory Gospodarki" 1987, nr 9.
 8. Łatyszew B., Istota i klasyfikacja kosztów pracy w przedsiębiorstwie, przemysłowym, "Zeszyty Naukowe", AE, Poznań 1932, nr 96.
 9. Makowski K., Koszt pracy żywej a pomiar efektywności ekonomicznej, "Studia i Materiały IPSS", Warszawa 1987, Zeszyt nr 1.
 10. Makowski K., Społeczny koszt pracy żywej, referat na konferencję naukową "Koszty pracy a efektywność gospodarowania", IPSS, Kraków 1937.
 11. Marchal-J., Lecaillon J., La repartition du revenu national, Paris 1958.
 12. Melich A., Petologia pracy w Polsce i jej wpływ na koszty pracy, referat na konferencję naukową "Koszty pracy a efektywność gospodarowania", IPSS, Kraków, 1987.
 13. Mellerowicz K., Kosten und Kostenrechrung, Berlin 1958.
 14. Schmidt F., Kalkulation und Preispolityk, Berlin 1930.
 15. Smoleński S., Tezy w sprawie zatrudnienia, "Wektory Gospodarki" 1985, nr 11.
 16. Sudoł S., Metody analizy kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1967.
 17. Sudoł S., Koszty pracy, w: Ekonomika pracy /red. A. Sejkiewicz/, PWE, Warszawa 1960, s. 454-500.
 18. Surdykowska S., Koszty pracy jako kategoria ekonomiczna, referat na konferencję naukową "Koszty pracy a efektywność gospodarowania" IPSS, Kraków 1987.
 19. Surdykowska S., Pomiar i analiza kosztów pracy w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury im. Stanisława Szadkowskiego w Krakowie, IPSS -Oddział Kraków, Kraków 1987, maszynopis.
 20. Surdykowska S., Rachunek kosztów jako element systematycznego rachunku kosztów przedsiębiorstwa, IPSS, Warszawa, maszynopis.
 21. Typowy plan kont dla przedsiębiorstw przemysłowych, Ministerstwo Finansów Departament Księgowości, Biblioteka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, PWE, Warszawa 1985.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu