BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Title
Rachunkowość zarządcza bazą informacyjną dla systemów wspomagania decyzji
Managerial Accountancy as an Informational Base for the Decision Assist System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 135-143, bibliogr. 11 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Systemy wspomagania decyzji
Management accounting, Decision Support Systems (DSS)
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono rachunkowość jako służbę zarządzania oraz jako instrument kierowania w autonomicznych przedsiębiorstwach do sterowania i kontroli działalności. Nazywamy ją rachunkowością wewnętrzną lub zarządczą.

The improvement of economic management by means of making better use of economic tools and latest achievements in accountancy and informatics are problems of to-day in Poland. Managerial Accountancy is the base of economic information system at an economic microsubject. At the same time it can be well used, by means of informational tools and procedures (for instance a data base), for current and perspective managing. The functions regarding intercommunication and service in informational processes are performed by a new class of decision assist systems, the so-called SWD, which are a definite configuration of computer, software, data base and models for meeting the requirements and solving decision making problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aiter S., OSS. Addison-Wesley, Massachweetts 1980.
 2. Ebert G., Kosten-deistungsrechnung, The. Gabler, Wiesbaden 1978.
 3. Freyenfeld W.A,. Oecision Sapport System N.C.C. Publ. 1984.
 4. Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
 5. Jarugowa A., Skowroński J., Rachunkowość zarządcza, a informatyczne systemy wspomagania decyzji kierowniczych, materiały na konferencję naukową, SGPiS, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. Jachranka 1987.
 6. Kisielewski T., Rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa przemysłowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1974.
 7. Kisielnicki J., Bazy danych w systemach ekonomicznych i ich perspektywy rozwojowe, materiały na konferencję naukową, SGPiS, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Jachranka 1987.
 8. Martin J., Organizacja baz danych, WNT, Warszawa 1982.
 9. Sobańska I., Jarugowa A., Struktura rachunku kosztów i efektów -podstawowe elementy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1984.
 10. Sprague R.E., Waston H.J., Decision Support Systems, Prentica Hall, New Jersey 1982.
 11. Sroka H., Problemy metodologii budowy systemów wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne, AE, Katowice 1988.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu