BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowski Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Stępień Marta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Gospodarowanie funduszem rozwoju w wybranych przedsiębiorstwach uciążliwych dla środowiska
Management of the Development Fund at Selected Enterprises Oppressive to the Environment
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 145-155, tabl, bibliogr. 6 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Finansowanie ochrony środowiska, Nakłady na ochronę środowiska
Industrial enterprises, Environmental protection financing, Expenditures for environmental protection
Note
rez., summ.
Abstract
Przedstawiono możliwości i warunki gospodarowania funduszem rozwoju oraz źródła zasilania tego funduszu. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zasadniczą część funduszu rozwoju przeznaczają przedsiębiorstwa na inwestycje własne ponieważ środki przedsiębiorstw wystarczają przeciętnie na finansowanie 30% przedsięwzięć ochronnych.

Allowance for depreciation is the basic source of business development fund formation, while the distributable profit, 60 per cent of which the studied enterprises have allocated to the development fund, accounts for 25 per cent of the total revenues of that fund. The major part of the development fund (60-70 per cent) is earmarked for capital investments. Nevertheless, the enterprises lack financial means for development and environment protection. It results mainly from small distributable profit consequent, among others, on charges on behalf of the budget. Thus the possibilities for extending investment activities in successive years are very limited. It concerns also undertakings serving environment protection. The means possessed by the enterprises are usually enough for financing 30 per cent of protection may be noted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bariera finansowa ochrony środowiska a wzrost gospodarczy, prace zbiorowa, pod red. K. Górki, Instytut Ekonomiki Przemysłu, Kraków 1987 (maszynopis).
  2. Byrski B., Bariera finansowa ochrony środowiska a nierównowaga gospodarcza, "Aura" 1987, nr 11.
  3. Dąbrowski A., Stępień M., Bariera finansowa w realizacji programów ochrony środowiska w Polsce, referat na Konferencję Specjalistów RWPG, AGH , Kraków 1988 (maszynopis).
  4. Jaklik A.. Micherda B., Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1987, nr 225.
  5. Matuszewicz J., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1987.
  6. Stępień M., Ochrona środowiska w warunkach inflacji, "Prace Naukowe" AE, Materiały na konferencję naukową "Rachunkowość i informatyka w warunkach inflacji", Wrocław 1988, nr 429.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu