BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rajzer Krystyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej
Idea of Market Product Quality Evaluation Within the Scope of Ecconomic Control
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 157-164, tabl, bibliogr. 1 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Jakość produktu, Kontrola jakości, Koszty
Product quality, Quality control, Costs
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono przykład kalkulacji jednostkowej z którego wynika, że realizacja opracowanej koncepcji badania jakości produktów rynkowych jest możliwa, pod warunkiem uzyskania informacji o poniesionych stratach, stanowiących zużycie zbędne.

At present, the quality of market products is the chief object of production control. The economic elements of that control are usually omitted, and if they are noticed, they are considered to be of minor importance. Bacause of that, the other type of control, that is the economic control, aholud include the adequate studies based on economic categories. The basic economic categories are: inputs, costs and losses. The relation between costs, understood as the necessary use of productive agents, and good-quality products results from the effective action which is characteristic anly of the costs and not of the total input. The conception regarding the evaluation of market product quality has been presented, using the method of everaging the elements of costs. The proposed procedure has been exemplified by unit calculation using any values. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kolman R., Ilościowe określenie jakości, PWE, Warszawa 1973.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu