BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gut Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Model odwróconej płatności (reverse charge) jako element konstrukcji podatku VAT ograniczający uszczuplenia w podatku VAT
Reverse Charge Model as an Element of the VAT System, Preventing it from Tax Abuse
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 132-142, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Oszustwa podatkowe
Value Added Tax (VAT), Tax fraud
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niektóre elementy systemu podatku VAT powodują, że podatek ten jest stosunkowo wrażliwy na uszczuplenia podatkowe. Jednym z takich elementów jest mechanizm naliczenie - odliczenie. Z kolei model odwróconej płatności (reverse charge) ma na celu zabezpieczenie systemu podatku VAT przed uszczupleniami. Istotą modelu reverse charge jest brak opodatkowania podatkiem VAT obrotu u dostawcy i opodatkowanie go na zasadzie samonaliczenia u odbiorcy w transakcjach między podatnikami VAT. Z modelem tym wiąże się brak obowiązku podatkowego u dostawcy przy jednoczesnym obowiązku podatkowym o odbiorcy, który ma jednocześnie prawo do odliczenia podatku, który naliczył. Eliminuje to możliwość wystąpienia uszczupleń w podatku VAT, w których dostawca nalicza VAT, ale go nie płaci, a odbiorca ten nie zapłacony VAT odlicza.

One of key elements of the VAT system construction is input VAT - output VAT mechanism. It prevents commutation of the tax due VAT, at the same time making the VAT system fraud susceptible. In reverse charge model the supplier of taxable goods or services does not pay the output VAT. In the above model transactions are taxable by a purchaser who is obliged to report output VAT which at the same time constitutes a deductible input VAT for him. That eliminates the possibility of committing the abuse in which the supplier reports an output VAT but does not pay it, whilst the purchaser is entitled to deduct an input VAT which was not paid.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Danzer M., Bekaemfung von Umsatzsteuerkarussellgeschaeften, Inhalt und Effizienz der gesetzlichen Instrumentarien des Steuerverkuerzungsbekaempfungsgesetzes, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2008.
 2. Gebauer A., Steuerausfaelle im Bereich der Mehrwertsteuer: Grunde, Ausmass und Abhilfemoeglichkeiten, IFO Institut, Muemchen 2008.
 3. Lemensch M., Are "reverse charging" and "one-stop-scheme" efficient ways to collect VAT on digital supplies?, "World Journal od VAT/GST Law" 2012 Vol. 1 Issue 1, s. 3.
 4. Maślankowski K., Rekonstrukcja podstaw teoretycznych rachunku kosztów działań. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2011.
 5. Nöhren D., Die Hinterziehung von Umsatzsteuer, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2005.
 6. Raport "Straty Skarbu Państwa w VAT - luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce", Pricewaterhouse Coopers i Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, maj 2013.
 7. Rekon LLP, Study to quantify and analyse the VAT gap in the EU-25 Member States , September 2009.
 8. Völkel D., Karg H., Umsatzsteuer, Schäffer-Poeschel Verlag, wydanie 15 rozszerzone, Stuttgart 2009.
 9. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3220398/20130315_szacunek_XII_2012.pdf, data pobrania 25.03.2013 r.
 10. Akty prawne
 11. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/1 z dnia 11.12.2006 r.
 12. Mervärdesskattelag (ML) z 30.03.1994.
 13. Umsatzsteuergesetz (UStG) vom 26.11.1979.
 14. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t. jed. DzU z 2012 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.
 15. Value Added Tax Act 1994.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu