BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Leszek (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
Political Risk on the Financial Market : the problem of adequate scientific assessment of business operations - the naivety of economists
Source
e-Finanse, 2013, vol. 9, nr 4, s. 39-47, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Ryzyko, Ryzyko polityczne, Rynki finansowe
Risk, Political risk, Financial markets
Note
summ.
Abstract
One of the significant problems of a modern economy and economics is political risk. A destructive influence of politics on the financial market cannot be ignored. It is necessary to indicate some selected specific problems of the financial market connected with politics in the area of: public finance (including EU), monetary policy and capital market. Nowadays, the scale and dynamics of political interference in the economy and finance leads to the problem of rationality in business activities. Moreover, many hidden political factors change the political risk into immeasurable political uncertainty. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz, L. (2012). Państwo to kiepski inwestor, Gazeta Wyborcza, 5.11.2012.
 2. Bielecki, J. (2012). Sądy uderzają w agencje ratingowe, Dziennik Gazeta Prawna, 14.11.2012.
 3. Bilski, J. (2012). Grecje mogą uratować dwie waluty, Rzeczpospolita, 23.10.2012.
 4. Czekaj, J. (2012). 10 uwag do programu Inwestycje Polskie, Rzeczpospolita, 5.11.2012.
 5. Dziawgo, D. (2010). Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa: PWE.
 6. Dziawgo, D. (2011). Relacje inwestorskie. Ewolucja -funkcjonowanie - wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Dziawgo, D., Dziawgo, L. (2012). Kapitał zaufania na współczesnym rynku finansowym - stan zagrożenia. In: A. Alińska (Ed.), Eseje o stabilności finansowej, Warszawa: CeDeWu.
 8. Dziawgo, L. (2013). "Ekonomia polityczna" a skuteczne inwestowanie. Ryzyko polityczne na rynku finansowym w warunkach rosnącej dominacji polityki w gospodarce. In: W. Tarczyński (Ed.), Skuteczne inwestowanie, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński - in print.
 9. Dziawgo, L. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego. In: J. Nowakowski, T. Famulska (Ed.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Warszawa: Difin.
 10. Dziawgo, L. (2011). Współczesny biznes bankowy - patologiczne otoczenie: "ekonomia polityczna oraz lad monetarno-instytucjonalny rynku finansowego jako zagrożenie dla bankowości, "Bezpieczny Bank" nr 3.
 11. ECB/2009/16.
 12. ECB/2010/5.
 13. ECB/2011/17.
 14. economist.com
 15. gielda.onet.pl
 16. gpw.pl
 17. imf.org
 18. Karwowski, J. (2010). Centra offshore na globalnych rynkach finansowych. Warszawa: PWE.
 19. Kasiewicz, S., Rogowski, W. (2012). Uwaga na Inwestycje Polskie, Rzeczpospolita 22.11.2012.
 20. Knight, F. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. Cambridge: Hart, Schaffner & Marx, Boston Houghton Mifflin, The Riverside Press.
 21. Le Roy, S. F., Singell, L. D. (1987). Knight on Risk and Uncertainty, Journal of Political Economy, Vol. 95, No. 2.
 22. Rybiński, K. (2012). Połykacze śliwek, dodatek "PlusMinus", Rzeczpospolita 18-19.08.2012.
 23. stat.gov.pl.
 24. Tversky, A., Fox C. R. (1995). Weighing Risk and Uncertainty, Psychological Review vol. 102, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1734-039X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu