BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Title
Kreacja i implementacja systemu zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego
Creation and Implementation of the Risk Management System of Territorial Self-government Unit
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 166-177, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zarządzanie ryzykiem, Samorząd terytorialny
Local government units, Risk management, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono rolę zarządzania ryzykiem w zarządzaniu ogólnym jednostką samorządu terytorialnego (JST). Następnie przedstawiono korzyści płynące z kreacji i implementacji systemu zarządzania ryzykiem JST (gminy, powiatu, województwa), jak również trudności w procesie tworzenia i wdrażania tego systemu. Na koniec scharakteryzowano działania, które JST winna podjąć w procesie kreacji i implementacji systemu zarządzania ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

This paper describes the role of risk management in managing territorial self- -government unit (TSU). Then it presents advantages of creation and implementation the risk management system in TSU. It also points difficulties in that process and next characterizes different kinds of action to create and implement the risk management system in TSU step by step.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer busienss, Warszawa 2012.
  2. Kumpiałowska A., Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 15.
  3. Mazurek A., Kowalewski A., Zarządzanie ryzykiem na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 11/2012.
  4. Mazurek A., Kowalewski A., Zarządzanie ryzykiem, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 7/2012.
  5. Raport II z przeprowadzonego badania benchmarkingowego trzech obszarów zarządzania w pięciu wybranych urzędach wojewódzkich, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Quality Progress, Poznań 16.05.2011, s. 16-17, www.kprm.gov.pl z dnia 03.03.2013.
  6. Rudnicki R., Kiedy sukces, a kiedy porażka przy wprowadzaniu ERM, "Przegląd Corporate Governance" nr 3/2008.
  7. Sławińska-Tomtała E., Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  8. Standard dla zarządzania ryzykiem, FERMA (Federation of European Management Associations), www. Ferma-asso.org z dnia 29.02.2012.
  9. Świderek I., Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2012.
  10. Zięba J., Katalog korzyści z wprowadzenia systemu ERM w spółce, "Przegląd Corporate Governance" nr 2/2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu