BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniak Dorota (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Sikora Piotr (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Opłaty i kary ekologiczne jako stymulatory ochrony środowiska
Ecological Charges and Fines as Stimulators of Environment Protection
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 329, s. 181-193, tabl, bibliogr. 13 poz
Issue title
Prace z zakresu rachunkowości
Keyword
Zanieczyszczenie środowiska, Ochrona środowiska, Kary ekologiczne, Opłaty ekologiczne
Environmental pollution, Environmental protection, Environmental fine, Environmental fees
Note
rez., summ.
Abstract
Przedstawiono istotę opłat i kar ekologicznych jako ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska. Następnie omówiono funkcjonowanie systemu opłat i kar ekologicznych w ochronie środowiska.

The system of ecological charges and fines has been introduced with a view to two basic functions it is supposed to perform:
 • redistributional function as a source of ecological fund formation,
 • stimulating function: charges for making special use of the environment as an element of production costs motivating to economical managing of the natural resources; fines for exceeding the emission allowances as an element reducing the financial effect, that is a financial sanction.
The efficacy of ecological charges and fines as stimulators of environment protection depends oasically on their inclusion in the complex economic account of an enterprise. So far this element has been lacking. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gajda J., Reforma a ochrona środowiska, "Gospodarka Planowa" 1994, nr 6.
 2. Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce, Materiały Konferencyjne, AE, Kraków 1987.
 3. Górka K., Chomątowski S.t Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska, AE, Kraków 1985.
 4. Górka K., Poskrohko B., Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1997.
 5. Ochrona Środowiska i Gospodarka wodna, opracowanie statystyczne, GUS, Warszawa 1985 i 1987.
 6. Peszko Z., Funkcjonowanie instrumentów reformy gospodarcze; w ochronie środowiska, "Finanse" 1985, nr 10.
 7. Radziszewski E., Ustawa c ochronie i kształtowaniu środowiska, komentarz, przepisy wykonawcze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987.
 8. Radecki W., Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska, PAN, Wrocław 1983.
 9. Semkow J., Wprowadzenie do ekonomii, PWN, Warszawa 1984.
 10. Traczyński Z., Funkcjonowanie systemu opłat i kar pieniężnych w ochronie środowiska, Prace Naukowe, AE, Wrocław 1985, nr 320.
 11. Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego, materiały konferencyjne, PTE, Kraków 1988.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 I 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, Dz.U. 1986, nr 7, poz. 39.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 I 1986 r. w sprawie opłat za Gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, Dz. U. 1986,nr 7, poz. 40.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu