BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśna-Wierszołowicz Elwira (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Koncepcja wielofunduszowości w drugim filarze systemu emerytalnego w Polsce
The Concept of Multifunding in the Second Pension Pillar in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 225-234, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), System emerytalny
Open Pension Funds (OPF), Pension schemes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera przegląd proponowanych rozwiązań w zakresie wielofunduszowości w Polsce. W artykule opisano doświadczenia zagraniczne we wprowadzaniu funduszy o zróżnicowanym profilu ryzyka. Ponadto przedstawiono wpływ wielofunduszowości na zwiększenie efektywności działania otwartych funduszy emerytalnych.(abstrakt oryginalny)

The article contains the review of the proposed solutions in the field of multifunding in Poland. The article describes foreign experience in the creation of funds with different risk profile. Moreover, the impact of multifunding on improving the efficiency of open pension funds are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Analiza polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych w latach 2000-2002, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Departament Analiz, Komunikacji Społecznej i Informacji, Departament Polityki Inwestycyjnej, Warszawa 2003.
 2. Funded Systems: Their Role in Solving the Pension Problem, International Federation of Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago 2008.
 3. Garnczarek R., Multifundusze w systemie emerytalnym, Warszawa, 5 października 2009, http://www. mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/5963/2/1/r-garnczarek-multifundusze-w-systemie- emerytalnym-wersja-dluzsza--7-10-09.pdf, (dostęp: 23.02.2013).
 4. Giarini O., The Four Pillars, the Financial Crisis and Demographics - Challenges and Opportunities, The Geneva Papers, October 2009, vol. 34, no. 4.
 5. Guillermo A., Multifunds: Lessons from experience, Sofia, Bułgaria, 17-18 września 2009, http://assoc. pension.bg/public/36@fen_01%20Guillermo%20Arthur.ppt, (dostęp: 23.02.2013).
 6. Konkurencja na rynku OFE, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 7. Konkurencja na rynku OFE. Wnioski, rekomendacje, synteza, Komisja Nadzoru Finansowego, 3 marca 2008.
 8. Owczarek J., Rzecznik Ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych 2002-2005, "Monitor Ubezpieczeniowy" 2005, nr 25.
 9. Rekomendacje zmian w zakresie ograniczeń inwestycyjnych OFE z uwzględnieniem zwiększenia możliwości ekspozycji na ryzyka rynków zagranicznych, Komisja Nadzoru Finansowego, 7 marca 2008.
 10. Stańko D., Czy zmiany na rynku OFE idą w dobrym kierunku?, Fundacja FOR, Warszawa, czerwiec 2010.
 11. Stańko D., Doświadczenia we wprowadzaniu wielofunduszowości w innych krajach, [w:] Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.
 12. Szyszka A., Czy otwarte fundusze emerytalne mogą być zagrożeniem dla polskiego rynku kapitałowego? Problem inwestycji zagranicznych funduszy emerytalnych, Zeszyty BRE Bank - CASES, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 2004, nr 74.
 13. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 2 ust. 1 i 2 (DzU 1997, nr 139, poz. 934).
 14. Uwagi Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych do Założeń nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Warszawa, 14 września 2009.
 15. Założenia nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Projekt z 28 sierpnia 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu