BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej-Hajdo Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Koszty logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Logistics Costs in the Process of Business Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 246-254, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Logistyka, Koszty logistyki, Zarządzanie kosztami, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Logistics, Logistics costs, Costs management, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnąca konkurencja spowodowała, że przedsiębiorstwa muszą większą wagę przywiązywać do procesów związanych z logistyką, a więc i kosztów pojawiających się w tym obszarze. O ich randze decyduje fakt, iż rachunek tej grupy kosztów stanowi podstawę podejmowania istotnych decyzji gospodarczych, a ich udział w kosztach ogólnych jest znaczny. W artykule przedstawiono najważniejsze kwestie związane z rolą kosztów logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.(abstrakt oryginalny)

Increased competition caused that companies needed to pay more attention to the processes of logistics, and hence the costs arising in this area. Their rank is determined by the fact that the account of the group's cost basis for making important business decisions, and their share in total costs is significant . The paper presents the main issues related to the role of logistics costs in the process of business management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2001.
 2. Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, CEL Studio, Warszawa 2008.
 3. Grzegorek A., Paszula M., Rachunek kosztów logistyki, [w:] Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007.
 4. Kufel M., Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1990.
 5. Nowak E., Piechota R., Wierzbicki M., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 6. Nowak W.A., Rachunkowość zarządcza w zaawansowanym środowisku ekonomicznym i technologicznym, [w:] Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 7. Pfohl H.-Ch., Zarządzanie logistyką. Zastosowanie koncepcji logistycznych w przedsiębiorstwach oraz stosunkach między przedsiębiorstwami, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 8. Skowronek C., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
 9. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 10. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
 11. Wojciechowski A., Najnowsze tendencje rozwoju logistyki w Polsce i na świecie, "Wieś Jutra" 2010, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu