BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszałek Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Finansyzacja w Polsce - ciekawostka teoretyczna czy realny problem?
Financialization in Poland - Theoretical Curiosity or the Real Problem?
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 235-246, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
System finansowy, Kryzys gospodarczy
Financial system, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule badano skalę kształtowania się w Polsce zjawiska finansyzacji. W tym celu zaprezentowano kształtowanie się głównych wielkości i kategorii finansowych, determinujących poziom rozwoju krajowego systemu finansowego (zwłaszcza bankowego). Z rozważań wynika, że choć skala finansyzacji w Polsce jest relatywnie niewielka, to jednak dynamika zmian pozwala domniemywać, iż w kolejnych latach finansyzacja może zdecydowanie stać się problemem, którego nie powinno się bagatelizować.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the scale of financialization in Poland. To achieve it there were presented the main financial categories, determining the development of the Polish financial system (mainly its banking part). It has been proved in the article that financialization has not constituted a serious problem in Poland so far. However, high dynamics of this process within the last years may significantly change the situation(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Assa J., Financialization and its consequences, The OECD Experience, Finance Research 2012, vol. 1, no. 1.
 2. Blinder A., Bankowość centralna w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa 2001.
 3. Bogle J.C., Enough. True Measures of Money, Business, and Life, John Wiley& Sons, Chichester 2008.
 4. Dumenil G., Levy D., Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, [w:] Financialization and the World Economy, ed. G. Epstein, Edward Elgar, Northampton-Cheltenham 2005.
 5. Epstein G., Introduction: Financialization and the World Economy, [w:] Financialization and the World Economy, ed. G. Epstein, Edward Elgar, Northampton-Cheltenham 2005.
 6. Epstein G.A., Jadayev, The Rise of Rentier Incomes in OECD Countries: Financialization, Central Bank Policy and Labor Solidarity, [w:] Financialization and the World Economy, ed. G. Epstein, Edward Elgar, Northampton-Cheltenham 2005.
 7. Freeman R., It's financialization!, "International Labor Review", vol. 149, no. 2, 2010.
 8. Jurek M.,, Marszałek P., Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 9. Kedrosky P., Stangler D., Financialization and Its Entrepreneurial Consequences, Kauffman Foundation Research Series: Firm Formation and Economic Growth, March 2011.
 10. Krippner G., The financialization of the American economy, "Socio-Economic Review" 2005, vol. 3, no. 2.
 11. Orhangazi O., Financialization and capital accumulation in the nonfinancial corporate sector: a theoretical and empirical investigation on the US Economy, 1973-2003, "Cambridge Journal of Economics" 2008, vol. 32, no. 6.
 12. Orhangazi O., Financialization and the US Economy, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2008.
 13. Palley T., Financialization: What It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute, Washington, D.C., Working Paper No. 525, December 2007.
 14. Phillips K., Arrogant Capital: Washington, Wall Street and the Frustration of American Politics, Little, Brown&Company, New York 1994.
 15. Raport o stabilności systemu finansowego 2011, NBP, Warszawa 2012.
 16. Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2012, NBP, Warszawa 2013.
 17. Raport Roczny, NBP Warszawa 2002.
 18. Ratajczak M., Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana?, Zeszyty Naukowe PTE 2011, nr 9.
 19. Ratajczak M., Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki, [w:] Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2009.
 20. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu