BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchowicz Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji
Demographic Transformations and Adjustment of the Polish Education System
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 106-115, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Keyword
Przemiany demograficzne, Edukacja, System edukacji
Demographic transformation, Education, Educational system
Abstract
Dynamicznie zmieniający się potencjał demograficzny naszego kraju musi pociągnąć za sobą zmiany w wielu sferach naszego życia, w tym również w systemie edukacji.W dzisiejszych czasach wiedza jest wartością pożądaną. Dostrzega się jej znaczenie jako czynnika wpływającego na poprawę warunków bytu, szansy awansu społecznego i zawodowego oraz jako elementu zabezpieczającego przed bezrobociem. Osoby lepiej wykształcone rzadziej pozostają bez pracy, uzyskują wyższe zarobki i mają lepszą pozycję na rynku pracy.(fragment tekstu)

Demographic transformations caused by economic and social changes results in negative changes in the demographic structure of the Polish society. The number of children has been decreasing. According to the demographic forecasts, this tendency is going to continue. The current situation requires adjustment of the education system to the changing number of the pupils' (students') population. Initially these changes concern kindergartens and primary schools. In the future, they are also going to be observed in schools at higher than the lowest one levels of education. As the consequence of demographic transformations, the population at the working age is also going to face some serious problems. Therefore, the education system reaction to all these changes should be not only limited organizational changes in the kindergartens and schools, but it should also include adjustments of school programmes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Auleytner J.: Polityka edukacyjna a konkurencyjność kapitału ludzkiego. W: Edukacja w perspektywie integracji Europy. Red. M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki. Warszawa 2001.
  2. Jagas J.: Wokół kryzysu edukacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne. Opole 2010.
  3. Kotowska I.: Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekście przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2001. W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa 2003.
  4. Nosowicz J.F.: Edukacja dla przyszłości. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
  5. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011. GUS, Warszawa 2011.
  6. Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Red. I. Kotowska. SGH, Warszawa 1999.
  7. Rocznik Demograficzny 2011. GUS, Warszawa.
  8. Rzymełka-Frąckiewicz A.: Politycy wobec przemian edukacyjnych. Studium odpowiedzialności społecznej. Toruń 2010.
  9. Strzelecki Z.: Europa - Polska. Stan i perspektywy demograficzne (1980-2050). W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. PWE, Warszawa 2003.
  10. Zamorska K.: Edukacja sprawa prywatna czy publiczna. W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej - przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu