BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Samitowska Wioleta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych jako instrumenty finansowego wsparcia MŚP
Loan Funds and Credit Guarantee Funds as Instruments of Financial Support for SME
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 338-350, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Wspieranie small businessu, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business support, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie roli instytucji finansowych (ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Pożyczkowych i Funduszy Poręczeń Kredytowych) we wspieraniu rozwoju MŚP. Zmiana priorytetów w zakresie wspierania przedsiębiorczości powoduje, że wkrótce instrumenty finansowania zwrotnego będą odgrywały znaczącą rolę w rozwoju polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zwrotne instrumenty finansowe, takie jak np. poręczenia kredytów, pożyczki czy preferencyjne kredyty, będą na większą skalę niż obecnie stosowane w ramach programów operacyjnych realizowanych w ramach unijnego budżetu na lata 2014-2020.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at presenting the role of financial institutions (with special reference to loan guarantee funds) in supporting the development of SME. Due to changing priorities in supporting entrepreneurship, refundable financial instruments will soon play a crucial role in the development of Polish enterprises. Refundable financial instruments such as e.g. loan guarantee, loan or subsidised loan will be raised on a greater scale and as part of operational programmes implemented and financed from the EU budget during the period 2014-2020.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce, Badanie współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Raport końcowy, wrzesień 2010.
 2. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2012, Warszawa 2012.
 3. Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, E. Latoszek (red.), SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 4. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 5. Księżyk M., Możliwości finansowania społeczno-gospodarczego wzrostu Polski po wejściu do Unii Europejskiej, [w:] Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej. Wybrane kierunki polityki wspólnotowej, M. Dudek (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
 6. Lissowski O., Instrumenty finansowe wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
 7. Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 8. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji, Rado-Łódź 2006.
 9. Nehring A., Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 10. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2010, K.B. Matusiak (red.), Warszawa 2010, s. 119.
 11. Projekt przygotowany przez Zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową "Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku" realizowany w ramach konkursu dotacji "Fundusze europejskie na poziomie NSS - III edycja" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Gdańsk 2010.
 12. Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, stan na 31 grudnia 2011 r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa 2012.
 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2012.
 14. Raport o sytuacji mikro- i małych firm w roku 2012, Bank Pekao SA, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu