BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siudak Przemysław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Title
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument generujący oszczędności budżetu państwa z tytułu zatrudniania bezrobotnych
Special Economic Zones as an Instrument Generating Savings for the State Budget through the Employment of the Unemployed
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 351-361, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Oszczędności, Bezrobocie
Special economic zones, Savings, Unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z celów powoływania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego części terytorium kraju poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Pośrednim efektem realizacji wspomnianego celu są oszczędności budżetu państwa, wynikające ze zmniejszenia wypłat na zasiłki dla bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie w obszarach stref. W artykule zaprezentowano kwoty takich oszczędności, które powstały w latach 1996-2008 za sprawą funkcjonowania każdej z 14 specjalnych stref ekonomicznych. Wcześniej jednak została przybliżona metoda ich wyliczenia wraz z przyjętymi założeniami.(abstrakt oryginalny)

One of the ideas behind the establishment of special economic zones in Polandis to enhance economic growth in some areas through the creation of new workplaces. A secondary effect of the accomplishment of the above mentioned objective manifests itself in the savings observed in the state budget, resulting from decreasing benefit payments made to the unemployed who have fund employment in the zones. This article quotes the relevant data regarding the savings in question recorded between 1996 and 2008 as a result of the operations within each of the 14 special economic zones. It also contains a description of the method applied for the calculations of such savings along with the assumptions made for that purpose.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2006, Ministerstwo Gospodarki, maj 2007 r.
  2. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2007, Ministerstwo Gospodarki, maj 2008 r.
  3. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2008, Ministerstwo Gospodarki, maj 2009 r.
  4. Kryńska E. (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne: zamierzenia i efekty, Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000.
  5. Siudak P., Wątorek B., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995-2009, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2011.
  6. Specjalne strefy ekonomiczne na koniec 2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2006.
  7. Specjalne Strefy Ekonomiczne stan na dzień 31 grudnia 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, marzec 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu