BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Andrzej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Dynamika wydatków inwestycyjnych i liczby mieszkańców w gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 2008- -2011
Dynamics of Capital Expenditure and Population in Communities of Western Pomeranian Voivodeship in the Years 2008- -2011
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 362-371, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne
Keyword
Gmina, Inwestycje, Ludność, Rozwój lokalny
District, Investment, Population, Local development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zagadnienia rozwoju lokalnego gmin, w którym przyjęto, iż wraz ze wzrostem poziomu wydatków inwestycyjnych zwiększy się także liczba ludności zamieszkującej daną gminę, a jednocześnie staną się oni kolejnym źródłem dochodu samorządów. Nie we wszystkich gminach jednak, które przyjęto do analizy, to założenie potwierdziło się(abstrakt oryginalny)

The article refers to a problem of the local development of communities in which it is assumed that with the increase of capital expenditure there will be the growth of the community population and the capital expenditure will become the next source of local governments revenue. However, the assumption has not been confirmed in all analyzed communities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bieńkowska B., Ocena warunków rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość a rozwój lokalny, red. R. Barcik, G. Biesok, ATH, Bielsko-Biała 2009.
  2. Holzer J.Z., Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  3. Kogut-Jaworska M., Źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, red. J. Pierzyńska, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  4. Mitręga M., Demografia społeczna, Wydawnictwo Śląsk Sp. z o.o., Katowice 1995.
  5. Podstawka M., Podstawy finansów teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
  6. Szewczuk A., Rozwój lokalny i regionalny - główne determinanty, [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, red. J. Pierzyńska, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  7. Zioło M., Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, red. J. Pierzyńska, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu