BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niestrój Roman (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Profilowanie kierunków i poziomów studiów ekonomicznych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 19-26, tab.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów, Reformy studiów ekonomicznych
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists, Reform of economic studies
Abstract
Omówiono problematykę związaną z tworzeniem nowych kierunków studiów ekonomicznych, struktury studiów, ciągłości kształcenia praz dostosowania dyscyplin w dziedzinie nauk ekonomicznych do ich funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grzelońska U., Co to jest kierunek studiów ekonomicznych? [w:] Kierunki studiów ekonomicznych - stan obecny i propozycje zmian. Red. E. Panek. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, s. 10.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu