BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kramer Józefa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Relacje pomiędzy strukturą wiedzy ekonomicznej a kierunkami studiów i ich programami
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 27-34, rys., tab.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów, Wiedza ekonomiczna
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists, Economic knowledge
Abstract
Przedstawiono kryteria wyodrębniania kierunków studiów ekonomicznych oraz obszary zmian programowych na kierunku Zarządzanie i marketing. Omówiono także zmiany w programach nauczania wynikające z segmentacji interesariuszy uczelni wyższej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Sevier R.A., Segmentacja w kontekście szkolnictwa wyższego: strategie zwiększenia efektywności. [w:] Materiały konferencji "Marketingowe zarządzanie uczelnią", Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005, s. 6.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu