BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Twardowski Zbigniew (CONSORG SA,), Kostrubała Sebastian (University of Economics in Katowice, Poland), Wartini-Twardowska Jolanta (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Using Prosumption Paradigm Assumptions for Business Model Development of CONSORG S.A.
Wykorzystanie założeń paradygmatu prosumpcji do rozwoju modelu biznesowego firmy CONSORG S.A.
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 158, s. 101-111, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
User-driven information system development
Keyword
Prosumpcja, Komunikowanie przedsiębiorstwo-klient, Przewaga konkurencyjna, Systemy informatyczne, Proces decyzyjny, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Prosumption, Communication company-client, Competitive advantage, Computer system, Decision proces, Information and Communication Technology (ICT)
Note
summ., [Artykuł dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach zrealizowanego projektu badawczego o nr rej. NN 113 364 740]
Abstract
W artykule postawiono tezę, w myśl której utrzymanie w przyszłości pozycji konkurencyjnej na rynku systemów informatycznych wspierających procesy informacyjno- -decyzyjne użytkownika będzie wymagać rozwiązań opartych na koncepcji prosumpcji. Nie ograniczy to działań dostawców rozwiązań IT jedynie do technologicznych zmian w obrębie swoich produktów, lecz przede wszystkim wymusi reinżynierię kluczowych procesów biznesowych. Podjęta problematyka została opisana z perspektywy ewolucji modelu biznesowego firmy CONSORG S.A. (abstrakt oryginalny)

In this paper the problem of prosumption is considered from the point of view of an IT solution provider. These deliberations focus on the factors which shape the provider's business model allowing the value to be offered to clients through IT solutions based on the prosumption concept. Such an approach has allowed to formulate the main thesis of the paper, according to which the solution based on prosumption concept will be necessary in order to keep the future competitive position on the market of IT systems aimed at supporting the user's information and decision related processes. It will enforce the reengineering ofkey business processes of IT solution providers which will result in deep innovations covering the business models exploited presently. Business model of CONSORG S.A. company which began its activity with business consulting and then supported it with its own IT and the own tools, has been used as an example of business model evolution towards the solution based on the prosumption concept. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grudziński J., Majewska A., Twardowski Z.: Controlling jako instrument systemu wczesnego ostrzegania w monitorowaniu strategii wzrostu wartości organizacji gospodarczych o strukturach koncernowych. Studium przypadku Południowego Koncernu Energetycznego S.A. In: E. Urbańczyk (ed.): Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  2. Kitchin R., Dodge M.: Code/Space: Software and Everyday Life. MIT Press, 2011.
  3. Lachiewicz S., Matejuk M.: Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
  4. Osterwalder A., Pigneur Y.: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. Wiley, 2010.
  5. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: A Decision Support System in Diagnosing the Financial Condition of an Organization. "Journal of Decision Systems" 2007, Vol. 16, No 2.
  6. Twardowski Z., Stanek S.: W poszukiwaniu źródeł trwałej przewagi. "Computerworld" 2009, Vol. 46, Raport Specjalny ERP/BI, 12/2009.
  7. Ujwary-Gil A., Nalepka J.: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2009.
  8. Walker R.H., Johnson L.W.: Why Consumers Use and Do Not Use Technologyenabled Services. "Journal of Services Marketing" 2006, Vol. 20, Iss. 2, pp. 125-135.
  9. Wartini-Twardowska J.: Modele biznesowe formą tworzenia wartości dodanej w grupach kapitałowych. In: D. Zarzecki (ed.): Zarządzanie finansami, inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Zeszyty Naukowe No 690, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
  10. Wartini-Twardowska J.: Model biznesowy jako narzędzie modelowania wartości w grupie kapitałowej. Article on the V Forum Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, XI 2012 (in printing).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu