BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczuk-Merta Anna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Idea i oczekiwane efekty koordynacji treści programów nauczania w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006, s. 39-44, rys.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Programy studiów, Kształcenie ekonomistów
Higher education, Higher education curriculum, Education of economists
Abstract
Przedstawiono wyzwania stojące przed polskim szkolnictwem związane z włączeniem szkolnictwa wyższego do europejskiego systemu swobodnego przepływu usług edukacyjnych, co wiąże się także z dodatkowymi wymaganiami z punktu widzenia studentów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu