BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Szymon (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Clusters in India as an Instrument for Enhancing the Innovation, Productivity and Competitiveness of Micro and Small Enterprises
Klastry w Indiach jako instrument wspierania innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 295, s. 50-60, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Clusters, Networks and Markets in the Asia-Pacific Region
Keyword
Klastry, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business cluster, Micro-enterprise, Small business
Note
streszcz., summ.
Country
Indie
India
Abstract
Indyjska polityka względem małych i średnich przedsiębiorstw posługuje się bardzo prostą definicją klastra. Oficjalne dokumenty rządowe uznają za klaster grupę firm z danej lokalizacji wytwarzających (lub świadczących) te same lub komplementarne produkty i usługi. To proste podejście okazuje się bardzo przydatne w indyjskich warunkach, gdzie polityka klastrowa jest silnie powiązana z polityką rozwoju obszarów wiejskich i małych miast. Ministerstwo Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w rządzie centralnym Indii przyjęło program rozwoju klastrów jako kluczową strategię wspierania małych i średnich firm w zakresie rozwoju produktywności i konkurencyjności. Program ten nazywa się "Micro and Small Enterprises - Cluster Development Programme" (MSE-CDP) i zawiera w sobie między innymi elementy rozbudowy infrastruktury przemysłowej. Głównym celem programu jest budowa małych lokalnych sieci kooperujących przedsiębiorstw, które będą pozytywnie zmieniały otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonują.(abstrakt oryginalny)

Indian policy towards micro and small enterprises uses a simple definition of a cluster. According to the official Indian documents a cluster is a group of enterprises located within nearby locations and producing the same or complementary products or services. That simple approach is very useful in Indian conditions where cluster policy is strongly connected with development policy for rural areas and small cities. The Indian Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has adopted the cluster development approach as a key strategy for enhancing the productivity and competitiveness of MSEs and binding it with creation of industrial infrastructure The main concept behind that scheme is to build small local cooperation networks of MSEs, which will change their surroundings in a positive way.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. 5 cluster towns to decongest Bangalore, The Times of India, 13.09.2012.
 2. Bangalore: Tech eden no more?, Bloomberg BusinessWeek Magazine, 31.10.2004, http://www.businessweek.
 3. com/stories/2004-10-31/commentary-bangalore-tech-eden-no-more.
 4. Basant R., Bangalore Cluster: Evolution, Growth and Challenges, Indian Institute of Management Working Papers No. 2006-05-02, Indian Institute of Management, Ahmedabad 2006.
 5. Bhawan N., Guidelines of the Small Industries Cluster Development Programme (SICDP), Ministry of Small Scale Industries, Government of India, New Delhi 2006.
 6. Dittrich C., Bangalore: Globalisation and fragmentation in India's hightech-capital, Asien 2007, vol. 103 (April).
 7. Firms to boycott IT.com, Deccan Herald, 9.10.2004, http://archive.deccanherald.com/Deccanherald/ oct092004/i6.asp
 8. IT sector drops boycott plan of Bangalore fair, The Hindu Businessline, 23.09.2005, http://www.thehindubusinessline. in/2005/09/23/stories/2005092302100900.htm.
 9. Karnataka Industrial Policy 2009-2014, Department of Industries and Commerce, Government of Karnataka.
 10. Manimala M.J., Evolution of the Bangalore ICT Cluster: A Stage Theory Based on Crystal Growth Model, Paper for presentation at the International Entrepreneurship Forum 2006 (IEF) 6th International Conference on "New Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business", Riga, Latvia, 31.08-2.09.2006.
 11. Modified Guidelines of MSE-CDP, Development Commissioner, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India. http://bfcindia.co.in/ (Belgaum Foundry Cluster).
 12. http://www.dcmsme.gov.in/MSE-CDProg.htm (Check List under MSE-CDP).
 13. http://www.itpbangalore.com.
 14. http://www.kctu.kar.nic.in/ (Karnataka Council for Technological Upgradations).
 15. http://www.keonics.com/.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu